Ghana/Mi-2

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- No. 2 Squadron Accra Mi-2 -