Sydkorea/T-33

WAF/84 : Luftvåbnet råder over 30 T-33A træningsfly.