Danmark/T-33

Enhed Eskadrille Base Type Noter
TRESK - - T-33A udfaset

DM/78 : Flyvevåbnet modtog ca. 30 Lockheed T-33A jettræningsfly fra 4/53 som våbenhjælp fra USA. Opgaver omfattede overgansgtræning, fotorekognoscering, sålbugsering og ECM. Sidste flyvning fandt sted 5/77.

FF/87 : Lockheed T-33A var en tosædet jettræner, konstrueret primært med henblik på avanceret skoleflyvning oh overgangstræning. Typen var en videreudvikling af F-80C Shooting Star, idet der ved på et seriefly at indføje en ekstra kropsektion på ca. 98 cm blev plads til endnu et sæde. Det derved frembragte fly fik betegnelsen TF-80C og skulle tjene som prototype for en påtænkt træningsudgave. Flyet virkede perfekt, og en serieproduktion blev indledt. Kun prototypeflyet betegnedes TF-80C, idet alle seriefremstillede fly kaldtes T-33A.
    Succésem var så stor, at T-33Amed tiden blev den mest brugte jetræner i den vestlige verden, og da Lockheed i august 1959 indstillede produktionen, var der bygget i alt 5.691 T.33A. Hertil kommer 210 fremstillet på licens hos Kawasaki i Japan og 656 af Canadair. 29 nationer nåede at benytte T-33A, og enkelte lande anvender den endnu den dag i dag. Flyvevåbnet motgo sine T-33A på MAP-våbenhjælpsprogrammet, og den første ankom til København den 21. marts 1953 med skib. Efter klargøring hos SAS i Kastrup tilgik den Flyvevåbnet en lille måned senere. I alt 12 T-33A blev leveret på denne måde over en treårig periode.+++