Pakistan/Orion

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 28 Squadron Mehran-Sharea Faisal P-3C Orion (6) Drigh Road

AFM 2/97 : Det første af i alt 3 P-3C-II.5 Orion maritime patruljefly blev leveret til den pakistanske flåde dec. 1996. Flyene har været oplagret ved Davis-Monthan AFB, Arizona i de sidste 5 år pga. sanktioner efter atomprøvesprængning. Men embargoen blev hævet sep. 1995.

WAPJ 27/97 : Den amerikanske regering har ophævet sin embargo mod levering af 3 Lockheed P-3 Orion Update II.5 maritime patruljefly [26 (164467), 27 (165568) og 28 (164469)] til Pakistan. Flyene var blevet rullet ud fra fabrikken sept. 1990 og efterfølgende overført til lager ved Davis-Monthan AFB, Arizona. Blev klargjort for afsendelse til Pakistan 1996, hvor de skal bruges til bekæmpelse af ubåde fra base ved Karachi.

AFM 1/02 : Flåden bestilte 3 P-3C Update II.5 MR-fly i 1988. Blev beslaglagt i USA 3 dage inden leveringen i 1992, fordi Pakistan ikke ville underskrive ikke-spredningsaftale af atomvåben. Blev oplagret ved AMARC, Davis-Monthan AFB, Arizona. Men typen blev operationel i 1997 ved 28 Squadron, efter at USA havde frigivet flyene. Kan bevæbnes med Harpoon sømålsmissiler, Mk 46 torpedoer og dybdebomber. Et fly [83] styrtede ned i Det Arabiske Hav 29/10/1999 (alle 21 ombord blev dræbt).

AI 6/04 : Pakistan ønsker at erhverve 6 ex-US Navy P-3C Orion maritime patruljefly. Har allerede 2 eksemplarer i tjeneste.

AI 10/05 : Pakistan vil modtage 8 brugte P-3C Orion fly fra US Navy.

AFM 1/06 : De første af 8 brugte P-3C Orion patruljefly blev leveret okt. 2005. Kontrakten omfatter fly # 159505, 159508, 159509, 159510, 159511, 159883, 159890 og 160289, som har været oplagret ved AMARC, Davis-Monthan AFB, AZ i de sidste 8-10 år. Bevæbnet vil omfatte kinesiske C-802 og franske AM-39 Exocet sømålsmissiler og fransk-italienske EuroTorp A244 langtrækkende torpedoer.

AFM 11/06 : Flådens 2 sidste P-3C Orion maritime patruljefly [81 og 82] blev returneret til tjeneste ved 28 Squadron 9/06. Typen har været på lager siden et tredje fly [83] styrtede ned29/10/99, hvor alle 21 ombord blev dræbt. Siden har flyene været ramt af embargo på reservedele fra USA, men denne er blevet løftet og Lockheed Martin fik kontrakt 1/05 for at gøre flyene flyvedygtige igen. Flåden vil desuden modtage 8 ex-USN P-3C fly [159505, 159508, 159509, 159510, 159511, 159883, 159890 og 160289], som har været oplaget ved AMARC. Vil blive opgraderet af Lockheed Martin inden levering fra senere i år.

AFM 2/07 : Pakistan ønsker at erhverve 3 ex-US Navy P-3 Orion AEW-fly forsynet med AN/APS-145 radar som på E-2C Hawkeye 2000 fly.

AFM 3/07 : Det første af i alt 7 ex-USN P-3C Orion maritime rekognosceringsfly er blevet blevet til den pakistanske flåde. Fly # 84 ankom til flådestation Mehran ved Karachi 18/1/07. Flyene bliver opgraderet af Lockheed Martins Aircraft and Logistics Center ved Greenville, South Carolina inden levering. Typen tilgår 28 Squadron, som allerede råder over 2 P-3C fly, reaktiveret 9/06 efter længere tid på lager. Det næste fly [85] forventes leveret 2/07; resten følger over de næste 3-4 år. Aftalen omfatter fly # 159505, 159508, 159509, 159510, 159511, 159883, 159890 og 160289, inkl. et fly som skal bruges til reservedele. Pakistan forhandler også med USA om købet af P-3B fly ombygget til AEW-opgaver.

AFM 3/10+6/10 : Lockheed Martin har for nylig returneret de 2 første [86 og 87] af i alt 7 opgraderede P-3C Orion maritime patruljefly til den pakistanske flåde. Flyene får bl.a. nye kommunikations-, elektrooptiske og infrarøde systemer m.v. Flybesætninger fra den pakistanske flåde trænes af USNs VP-30 ved NAS Jacksonville, Florida.

AFM 7/10 : 2 opgraderede ex-US Navy P-3C Orion maritime patruljefly [86 (ex 159510) og 87 (ex 159511)] blev formelt overført til den pakistanske flåde 30/4/10 ved NAS Jacksonville, Florida. Flyene har været brugt til træning ved US Navy eskadrille VP-30. Ankom endeligt til pakistan i løbet af maj 2010. I alt 8 brugte fly er blevet bestilt, hvoraf 7 opgraderes mens det sidste skal bruges som reservedele. De sidste fly leveres i 2012.

AFM 8/11 : Seks militante fra Taliban angreb det pakistanske søværns flådestation Mehran ved Karachi om natten 22.-23. maj 2011. Under angrebet blev 2 af flådens P-3C Orion maritime patruljefly [84 (ex 159883) og 86 (ex 159510)] ødelagt, mens et tredje fly [81 (ex 164467)] blev svært beskadiget. Pakistan modtog oprindeligt 3 Orion fly, hvoraf et gik tabt 29/10/1999 i det Arabiske Hav. Siden er yderligere 7 brugte fly blevet bestilt fra US Navy, hvoraf 4 er blevet leveret. Typen opereres af 28 Squadron.

AFM 5/12 : Det andet parti på 2 ombyggede P-3C Orion maritime patruljefly [88 (ex-USN 159508) og 89 (ex-USN 160289)] kom formelt i tjeneste ved den pakistanske flåde 21/2/2012. Vil modtage i alt 6 opgraderede fly i partier á 2 stk. som militærhjælp fra USA. De 2 første ankom 2010. Typen opererer fra Naval Aviation Base Mehran i Karachi.

AFM 11/12 : Det sidste moderniserede P-3C Orion maritime patruljefly blev leveret til den pakistanske flåde ved PNS Mehran, Karachi 5/9/2012. Det brugte fly fra US Navy vil tilgå 28 Squadron, som oprindeligt modtog 3 P-3C fly i 1999. Et af disse gik dog tabt samme år. De 2 sidste fly fik flyveforbud kort tid efter, men bragt tilbage i tjeneste 2006>07. Blev suppleret med 7moderniserede ex-US Navy fly, hvoraf de 2 første ankom i 2007. Efterfulgt af yderligere 2 fly 1/6/2010 og 2 mere 21/2/2012. Under et terrorangreb på basen 22/5/2011 blev 2 af flyene ødelagt på jorden, mens yderligere et blev svært beskadiget.