Indien/Hercules

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
28 Wing 77 Squadron Veiled Vipers Hindon AFS C-130J-30 (6) dannes 2011
Eastern Command 87 Squadron Charbatia>Panagarh C-130J-30 (6) planlagt 2011

AFM 11/96 : Det indiske luftvåben menes at være et af adskillige lande, som overvejer at anskaffe overskydende Hercules transportfly fra Royal Air Force til afløsning af sin flåde af aldrende An-12 fly. Som del af RAF's aftale om købet af 25 nye C-130J hercules fly er Lockheed Martin gået med til at tilbagekøbe de resterende C-130K fly. Disser er næsten 30 år gamle, men er blevet godt vedligeholdt og anses for en god langsigtet investering for enhver potentiel kunde.

AFM 4/07+8/07 x: Det indiske luftvåben forventes at bestille 6 Lockheed Martin C-130J transportfly inden længe, med option på yderligere 6 stk. Skal bruges til transport af specialstyrker.

AFM 3/08 x: Den indiske kabinetkomité godkendte erhvervelsen af 6 Lockheed Martin C-130J Super Hercules transportfly 25/1/08 til støtte for specialstyrkerne. En kontrakt vil blive underskrevet om kort tid, sandsynligvis inkl. option på yderligere et fly. Indien ønsker også 2-3 WC-130JH vejrrekognosceringsfly, som kan omstilles til transportfly i løbet af 48 timer.

AFM 5/08 : Lockheed Martin modtog en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) 28/3/2008 for 6 C-130J-30 Super Hercules transportfly til det indiske luftvåben. Flyene leveres frem til dec. 2011.

AFM 8/10 : De 3 første Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly [K-3801 (c/n 5638), K-3802 (c/n 5639) og K-3803 (c/n 5640)] er tæt på at være færdigbygget ved Marietta, Georgia. I alt 6 fly er på bestilling, hvoraf det første forventes at ankomme til Indien feb. 2010. Typen vil blive brugt til støtte for specialstyrker.

AFM 9/10 : Det første C-130J-30 transportfly [KC-3801; c/n 5638] til det indiske luftvåben blev præsenteret ved Marietta, Georgia 18/6/2010. Flyet forventes at foretage sin første flyvning ultimo aug. 2010 inden levering ved årets udgang. I alt 6 fly af denne type er på bestilling til specialoperationer

AFM 12/10 : Det første af i alt 6 C-130J-30 transportfly [KC-3801; c/n 5638] til det indiske luftvåben foretog sin første flyvning ved Marietta, Georgia 4/10/2010. Forventes at blive leveret ved årets udgang.

AFM 2/11 : Det første Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly [KC-3801; c/n 5638] blev formelt leveret til det indiske luftvåben ved fabrikken i Marietta, Georgia 16/12/2010. De 2 næste fly [KC-3802 (c/n 5639) og KC-3803 (c/n 5640)] er ligeledes færdigbyggede. I alt 6 fly blev bestilt 1/1/2008 og de sidste 3 [KC-3804 8c/n 5653), KC-3805 (c/n 5654) og KC-3806 (c/n 5655) er tæt på færdiggørelse. Luftvåben har desuden option på yderligere 6 fly. Typen vil tilgå en ny eskadrille ved Hindon AFS, Ghaziabad i udkanten af New Delhi og vil støtte for landets specialstyrker. De 2 første fly forventes at blive fløjet til Indien ultimo jan. 2011, efterfulgt af resten inden årets udgang.

AFM 4/11 : Det indiske luftvåbens første nye C-130J-30 Hercules transportfly [KC-3802; c/n 5639] kom formelt i tjeneste ved Hindon AFS, Ghaziabad 5/2/2011. Flyet var ankommet til basen 3/2/2011. Typen opereres af den nye enhed 77 Squadron Veiled Vipers. Yderligere 5 fly leveres frem til udgangen af 2011.

AFM 6/11 : Det andet C-130J-30 Hercules transportfly [KC-3803; c/n 5640] blev leveret til det indiske luftvåben april 2011.

AFM 8/11 : Yderligere 2 Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly [KC-3804 og KC-3805] forlod fabrikken ved Marietta, Georgia 15/6/2011. Dermed er i alt 4 fly i tjeneste ved 77 Squadron Veiled Vipers, Hindon AFS.

AFM 11/11 : Det femte af i alt 6 C-130J-30 Super Hercules transportfly [KC-3806; c/n 5655] forlod fabrikken ved Marietta, Georgia 1/9/2011 for at flyve til Indien. Typen opereres af 28 Wing/77 Squadron Veiled Vipers ved AFS Hindon. Det sidste fly [KC-3801; c/n 5638] forventes leveret okt. 2011.

AFM 12/11 : Det indiske luftvåben forventes at bestille yderligere 6 C-130J-30 Super Hercules transportfly jan. 2012. Flyene vil danne en ny eskadrille ved Charbatia, nord for Cuttack i Orissa i den østlige del af landet. På længere sigt vil yderligere fly måske blive bestilt.

AFM 1/12 : Indiens planer om at anskaffe yderligere 6 Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly skrider frem. Skal supplere de 6 fly som tidligere er bestilt, hvoraf 5 allerede er i tjeneste. Tilgår ny eskadrille ved Charbatia i den østlige del af landet.

AI 1/12 : Indien har anmodet USA om yderligere 9 C-130J-30 Super Hercules transportfly til luftvåbnet 7/12/2011.

AFM 3/12 : Det sidste af i alt 6 Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly [KC3801] forlod fabrikken ved Marietta, Georgia 15/12/2011 for at flyve til Indien. Var det først producerede fly, men har været brugt til testopgaver i USA. Er tilgået 77 Squadron ved Hindon AFS.

AFM 6/12 : Det indiske luftvåben ønsker af anskaffe yderligere 6 Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly. Vil tilgå ny eskadrille ved Panagarh AFS i Vest-Bengalen under Eastern Air Command. De oprindelige planer fra okt. 2011 omfattede Charbatia AFS i Odisha. Flyene skal bruges til støttemissioner i det nordøstlige Indien samt Andamanerne og Nicobarerne. De første 6 fly opereres af 77 Squadron ved Hindon AFS, Ghazaiabad.

FG 30/12/13+AFM 2/14 : Indien har indgået aftale om levering af yderligere 6 Lockheed Martin C-130J Hercules taktiske transportfly til luftvåbnet 27/12/2013. Det første fly vil blive leveret indenfor 3 år efter kontrakindgåelse. De nye fly vil blive brugt til specialoperationer og tilgår Panagarh AFS i Vestbengalen, som er underlagt Eastern Air Command. Kan således dække den nordøstlige region samt de 2 øgrupper Andamanerne og Nicobarerne. De første 6 C-130J fly bestilt i 2008 opereres af 77 Squadron Veiled Vipers under 28 Wing, Hindan AFS, Ghaziabad.

AFM 5/14 : Et C-130J-30 Super Hercules transportfly [KC-3803] fra 77 Squadron styrtede ned 115 km vest for Gwalior, Rajasthan 28/3/2014. Ulykken skete under en rutinemæssig træningsflyvning fra Agra AFS. Alle 5 ombordværende blev dræbt.

FG 24/7/14+AFM 9/14 : Lockheed Martin har modtaget en kontrakt på yderligere 6 C-130J-30 Super Hercules taktiske transportfly til det indiske luftvåben 18/7/2014. Anskaffelsen var blevet godkendt af det indiske nævn for forsvarsanskaffelser sept. 2013. De nye fly vil blive leveret fra 2017>30/4/2020 til Panagarh AB, Vest-Bengalen. De første 6 fly blev bestilt ultimo 2008 og kom i tjeneste ved Hindon AB frem til 2011. Et fly [KC-3803] styrtede ned marts 2014.

AFM 10/14 : Indien vil ankomme yderligere et Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly til luftvåbnet som erstatning for KC-3803, som styrtede ned 28/3/2014. Planen blev fremlagt af luftvåbnet 19/8/2014. Typen opereres af 77 squadron Veiled Vipers under 28 Wing ved AFS Hindon. Yderligere 6 fly fly blev bestilt 18/7/2014.

FB 18/2/15 : Lockheed Martin forventer, at det indiske luftvåben vil erstatte det C-130J Super Hercules transportfly, som gik tabt ved styrt i 2013. Leveringen af nyt parti på 6 fly vil blive indledt i 2017. Typen bruges primært til specialoperationer, men Lockheed Martin har foreslået en version til bekæmpelse af ubåde og overfladeskibe. Tata Systems i Bengaluru producerer komponenter til C-130J.

AFM 4/15 : Indien vil anskaffe et ekstra Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly som afløser for fly, som gik tabt ved fatal ulykke 28/3/2014. Godkendelsen blev givet på et møde i det indiske Defence Acquisition Council 28/2/2015.

FG 26/8/16 : Det indiske luftvåben vil modtage yderligere et Lockheed Martin C-130J taktisk transportfly, efter at anskaffelsen er blevet godkendt af Defence Acquisition Council (DAC). Skal erstatte det fly, som gik tabt ved havari marts 2014. Lockheed Martin havde bekræftet igangværende forhandlinger med den indiske regering under Defexpo i Goa marts 2016. Ulykken resulterede i tabet af alle 5 ombordværende besætningsmedlemmer. Det mistede fly var det tredje leverede eksemplar som del af kontrakt på i alt 6 fly fra 2008. Luftvåbnet opererer 5 C-130J fly konfigureret til specialmissioner ved 77 Squadron, Hindan AFS nær New Delhi. Yderligere 6 fly i samme konfiguration blev bestilt dec. 2013, som leveres til Panagarh i Vestbengalen fra 2017. På længere sigt vil Indien måske anskaffe op mod 2 dusin C-130J fly.

AFM 10/16 : Det indiske forsvarsministerium har godkendt anskaffelsen af et Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules transportfly til afløsning af luftvåbnets KC-3803, som styrtede ned 28/3/2014. Alle 5 ombordværende blev dræbt ved ulykken. Beslutningen blev fremlagt under et møde i Defence Acquisition Council (DAC) 18/8/2016. Planerne var oprindeligt blevet afsløret af luftvåbnet okt. 2014 og blev bekræftet under et DAC-møde feb. 2015. US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) underrettede den amerikanske kongres om anskaffelsen 2/12/2015. Det nye fly vil bl.a. blive forsynet med AAQ-22 Star Safire III udstyr til specialoperationer. Luftvåbnet har 5 C-130J-30 fly i tjeneste, mens yderligere 6 stk. er på bestilling.

AFM 2/20 : Et C-130J-30 tabserstatningsfly er blevet leveret til det indiske luftvåben. Super Hercules transportflyet [KC-3813 (c/n 383-5887)] blev observeret ved RAF Brize Norton, Oxfordshire 14/12/2019 under leveringsflyvning. Skal afløse et C130J-30 fly [KC-3803] fra No 77 Squadron, som var gået tabt ved styrt i Rajasthan 28/3/2014 med tabet af samtlige 5 besætningsmedlemmer. Det indiske luftvåben havde anskaffet i alt 12 C-130J-30 i 2 partier à 6 eksemplarer. Trods tabet af en erstatning for det mistede fly, blev et andet eksemplar beskadiget 13/12/2016, da det om aftenen ramte en mast og andre forhindringer med en vinge og propel ved den højt beliggende Thoise Air Base i Jammu og kashmir. Blev fløjet tilbage til Hindon Air Force Station 2 uger senere, men det er uklart, om flyet var blevet fuldt repareret på det tidspunkt.