Portugal/F-16

LUFTVÅBNET

Antal/type Kontrakt Levering Noter
17/3 F-16A/B 8/1990 4/94> Peace Atlantis I; nye fly
16(21?)/4 F-16A/B > MLU 11/1998 1999> Peace Atlantis II; brugte fly
Enhed Eskadrille Base Type Noter
Grupo Operativo 51 Esquadra de Caça 201 Falcões BA5 Monte Real F-16A/B (17/3) -
Esquadra de Caça 301 Jaguares BA5 Monte Real F-16A/B (16/4) -
Esquadra de Caça 304 Magnificos BA5 Monte Real F-16A/B dannet 2001?

AFM 4/91 : Det portugisiske luftvåben har planer om at anskaffe 17 F-16A og 3 F-16B Block 15 kampfly.

WAPJ 15/93 : Det portugisiske luftvåben vil modtage de første F-16 kampfly til 201 Esquadra under Grupo 51 ved Monte Real juni eller juli 1994. Det sidste af de i alt 17 F-16A [601-617] og 3 F-16B [618-620] fly kommer i tjeneste jan. 1995. Trods deres betegnelse vil flyene have størstedelen af kapaciteterne fra den nuværende F-16C/D produktionsstandard.

WAPJ 19/94 : Portugal modtog sit første F-16 fly 18/4/1994 i USA. Skal leveres til Esquadra 201 ved Monte Real efter træning i USA. I alt 17 F-16A og 3 F-16B er på bestilling.

WAPJ 25/96 : Portugal forhandlede med USA og anskaffelsen af 20 ex US Air Force F-16A/B Block 15 kampfly i 1995. Skal supplere de nyligt anskaffede F-16 fly, som omfatter 20 nybyggede Block 15OCU Fighting Falcon versioner leveret 1994-95.

AFM 8/00 : De 25 ex-USAF F-16A/B købt under Peace Atlantis II programmet er nu ved OGMA i Portugal. 20 fly gennemgår MLU-opgradering, mens de sidste 5 kannibaliseres. Leveres til Escuadron 302 ved Monte Real i 2001.

AFM 5/02 : Et F-16A kampfly [15111] fra 201 Esquadra styrtede ned 8/3/2002. Flyet ramte 2 ILS-antenner og derpå jorden under loop nær Monte Real. Piloten blev dræbt. Skete i forbindelse med træning til undervisning for luftvåbnets 50 års jubilæum. Er det første tab siden typen kom i tjeneste juli 1994.

AFM 9/03 : OGMA præsenterede det første MLU-opgraderede F-16 kampfly 26/6/2003. I alt 16 ensædede F-16A og 4 tosædede F-16B opgraderes frem til 2006. Flyene blev oprindeligt overført fra USAF i 1999 under Peace Atlantis II-programmet. Peace Atlantis I-programmet fra 1994 omfattede 20 nybyggede F-16A/B fly. Disse fly skal også gennemgå MLU-opgradering.

F-16NET 17/6/06 : Den portugisiske regering har besluttet at sælge 12 af sine F-16 kampfly efter at de er blevet MLU-opgraderet. De 2 eskadriller reduceres fra 20 til 14 fly hver.

FG 11/11/13 : Det portugisiske luftvåben råder over 29 F-16A og 5 F-16B Block 15 kampfly, hvoraf de ældste er produceret i 1983. Forhandler med Rumænien om salget af 12 af disse.

AFM 6/16 : Det portugisiske luftvåbens F-16AM/BM kampfly opererer fra Monte Real Air Base (BA5) nær byen Leiria. Luftvåbnet modtog oprindeligt 45 F-16A/B Block 15 fly under Peace Atlantis I og II-programmerne. Det første parti, som blev leveret i 1994, omfattede 20 nybyggede Block 15OCU fly til Esquadra 201 (Falcões). Blev efterfulgt af 25 ex-USAF Block 15OCU fly til Esquadra 301 Jaguares i 1999, hvoraf 5 stk. blev brugt som reservedele. I alt 40 eksemplarer blev opgraderet til MLU-standard (Mid-Life Update) fra 2003, inkl. nyt udstyr i form af Litening pods og GPS-styrede præcisionsvåben som GBU-12 Paveway II, GBU-31 JDAM og GBU-49 enhanced Paveway II. Senere bevæbning har omfattet AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), flere JDAM varianter, GBU-49 dual-mode præcisionsstyret ammunition, Small Diameter Bomb (SDB) samt AIM-120 AMRAAM og AIM-9X Sidewinder luft-til-luft missiler. Salget af 12 F-16 Block 15 MLU fly til Rumænien 30/9/2014 efter flere måneders forhandlinger har ført til træning af rumænske piloter i Portugal. Kontrakten omfatter 9 F-16AM og 3 F-16BM fly, foruden 3 opgraderede fly direkte fra USA, eftersyn af 14 motorer samt træning af piloter og teknikere. Flyene vil blive opgraderet af OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal) i Portugal inden levering. De første rumænske piloter fra 71st Air Base ved Campia Turzii ankom til Monte Alban okt. 2014. Flyene vl tilgå en enkelt eskadrille fra sept. 2016 til ultimo 2017. Aftalen reducerer Portugals flåde af F-16 fly til 30 stk. Samtidig har luftvåbnet behov for at modernisere sine aldrende AIM-9L Sidewinder missiler, men der er endnu ikke fundet midler hertil.

AFM 10/16 : Portugal er ved at klargøre de første udfasede F-16A/B kampfly fra luftvåbnet til levering til det rumænske luftvåben. Et af flyene [F-16B MLU # 15137] blev observeret i ny bemaling ved Base Aérea 5, Monte Real 2/9/2016, hvor typen er stationeret. Rumænien bestilte i alt 12 MLU-opgraderede F-16A/B kampfly (9 ensædede F-16A og 3 tosædede F-16B) fra Portugal 10/10/2013, hvoraf de første vil blive overført senere i år.

AFM 2/17 : Det portugisiske luftvåben modtog de første 4 F-16 kampfly ved Monte Real juli 1994 som del af Peace Atlantis I-programmet. Aftalen omfattede i alt 20 nybyggede fly forsynet med Pratt & Whitney F100-PW-220C motorer fra US Air Force's beholdninger. Flyene var til F-16A/B Block 15 konfiguration, klar til MLU-opgradering (Mid-Life Upgrade) samt Falcon Up og Falcon Star programmerne til strukturel forbedring. En nye enhed, Esquadra 201 Falcões, blev dannet ved Monte Real som modtager af dette parti af kampfly. Portugal anskaffede et andet parti af F-16 fly 1998, inkl. oplagrede ex-US Air Force eksemplarer fra Aerospace Maintenance and Regeneration Center i Arizona. Omfattede i alt 25 fly, men kun 16 F-16A og 4 F-16B kom i tjeneste, mens resten blev kannibaliseret som reservedele. Esquadra 301 Jaguares blev dannet ved Monte Real til at operere dem. Den første enhed med opgraderede F-16 MLU-fly, Esquadra 301, blev operationel nov. 2005, efterfulgt af Esquadra 201 i 2008. F-16 eskadrillerne opretholder et 24 timers afvisningsberedskab. I 2013 blev 12 af F-16 flyene solgt til Rumænien. En gruppe på 27 mand fra det rumænske luftvåbens Baza 71 Aeriana (71st Air Base) ved Campia Turzii ankom til Monte Real sept. 2014 for at modtage træning. Som en del af aftalen afskaffede Portugal yderligere 3 brugte F-16 fly fra USA, idet man kun rådede over 9 overskydende fly. Dette reducerer Portugals F-16 flåde til 30 eksemplarer, nok til at holde de 2 eskadriller ved Monte Real operationelle. De første 6 fly ankom til Rumænien sept. 2016, efterfulgt af 3 mere dec. 2016. De sidste 3 fly forventes overført sept. 2017. Rumænien vil danne en enkelt eskadrille, mens 9 piloter allerede er blevet trænet på typen. Bulgarien har også vist interesse for at anskaffe 9 brugte F-16 fly fra Portugal, så den portugisiske regering overvejer at købe flere brugte F-16 fly fra USA med henblik på MLU-opgradering og efterfølgende salg. Selvom det portugisiske luftvåben råder over 30 F-16 fly, er kun 11 eller 12 eksemplarer kampklare, 3 færre end i 2014.

AFM 9/18 : Det portugisiske forsvarsministerium har bekræftet salget af det andet parti af F-16 MLU-kampfly (Mid-Life Update) til Rumænien. Omfatter 5 Fighting Falcon fly (4 F-16AM og 1 F-16BM, som vil slutte sig til 12 stk. leveret mellem 2016 og 2017. Kommer fra det portugisiske luftvåbens beholdninger på hhv. 26 F-16AM og 4 F-16BM fly. Vil blive erstatte af 4 eksemplarer fra det amerikanske luftvåbens overskudslagre efter en MLU-opgradering ved OGMA i Portugal. Parlamentet i Rumænien skal tage stilling til en finansieringslov for købet ultimo 2018. Det rumænske forsvarsministerium har gentaget sin interesse for at erhverve yderligere 36 F-16 fly efter denne anskaffelse til afløsning af landets flåde af MiG-21 kampfly. Et af disse aldrende fly styrtede ned 7/7/2018, hvorefter hele flåden fik midlertidigt flyveforbud.

AFM 7/19 : Det portugisiske luftvåben har modtaget endnu et F-16AM kampfly [15142] ved Monte Real, da det vendte tilbage efter opgradering ved Indústria Aeronáutica de Portugal (OGMA). Flyet havde gennemført en testflyvning efter opgradering ved Alverca 13/2/2019 og blev leveret til luftvåbnet 9/5/2019. I alt 3 fly vil tilgå luftvåbnet for at bringe flåden af F-16 fly op på 30 eksemplarer efter salget af 12 stk. til Rumænien. Omfatter 2 F-16AM reservefly [15142 (82-0052) og 15143 (82-1004)] fra Peace Atlantis II-programmet samt 1 tosædet F-16BM fly [15144 (82-1033)] fra et parti anskaffet fra lager ved 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG) ved Davis-Monthan AFB, Arizona i 2014. De 2 sidstnævnte fly vil efter planen komme i operationel tjeneste hhv. juli 2019 og inden udgangen af 2019. Skulle Portugal indgå en aftale om levering af yderligere 5 F-16 fly til Rumænien, ville yderligere 3 fly blive opgraderet til MLU-standard (alle ensædede F-16AM fly fra 2014 AMARG partiet). Disse ville give det portugisiske luftvåben en samlet flåde på 28 fly (25 F-16AM og 3 F-16BM).

AFM 10/19 : Den portugisiske regering godkendte salget af 5 F-16AM/BM kampfly til Rumænien 22/8/2918. Ifølge aftalen får det portugisiske luftvåben ansvaret for at renovere og levere flyene, hvoraf 3 stk. vil blive anskaffet fra USA som Excess Defense Articles inden opgradering til MLU-standard (Mid Life Update).

AFM 3/20 : Salget af det andet parti af ensædede F-16AM kampfly fra Portugal til Rumænien blev annonceret 27/1/2020 med en kontraktindgåelse ved Monte Real luftbasen. Aftalen omfatter 5 opgraderede F-16AM modeller [15122 (82-0981), 15132 (83-1073), 15134 (83-1077), 15135 (83-1080) og 15141 (82-0975)] samt den nødvendige vedligeholdelse og moderniseringsarbejde for at bringe flyene op til Operational Flight Program M5.2 standard, foruden teknisk støtte til Rumænien. Samtlige af disse fly var ankommet til Portugal i 1999 som del af Peace Atlantis II-programmet. De 2 første opgraderede fly vil blive leveret til det rumænske luftvåben (FAR) juni 2020, efterfulgt af 2 mere okt. 2020 og de 2 sidste fly primo 2021. De 5 fly vil slutte sig til de 12 ex-portugisiske eksemplarer, som har været i tjeneste ved FAR siden 2017, hvilket vil give en samlet styrke på 17 fly. Det portugisiske luftvåben vil modtage yderligere 4 fly, som skal opgraderet lokalt til MLU-standard (Mid-Life Update) af OGMA ved Alverca. Dette vil give Portugal en flåde på 28 operationelle F-16 MLU kampfly (24 F-16AM og 4 F-16BM).