Guyana/Y-12

AI 6/01 : Guyana vil købe et Y-12 transportfly fra HAMC. Skal bruges til både militære og civile opgaver.

AFM 12/14 : Guyana Defence Force's eneste Y-12 II Turbo panda fly er ikke operationelt pga. problemer med korrosion af skroget. Flyet vil blvie repareret af udenlandske teknikere.