Serbien (Jugoslavien)/Super Galeb

Enhed Eskadrille Base Type Noter
98.lbap 241.lbae Tigrovi Ladjevci/Kraljevo G-4 Super Galeb -
172.abr 239.lbae Vampiri Podgorica/Golubovci G-4 Super Galeb -
242.lbae Orlovi Golubovci G-4 Super Galeb -

abr = Avio Brigada (luftbrigade)
lbae =lovacko-bombarderska avijacijska eskadrila (jagerbombereskadrille)

AFM 12/97 : Et G-4M Super Galeb fly fra det jugoslaviske luftvåben styrtede ned ved Podgorica oktober 1997. Begge besætningsmedlemmer skød sig ud med katapultsæde. Ulykken skete under testflyvning efter et eftersyn.

AFM 10/00 : 172. Luftbrigade ved Podgorica AB i Montenegro råder over ca. 18 SOKO G-4 Super Galeb lette angrebsfly.

AFM 1/03 : 242 Fighter-Bomber Squadron ved Golubovci/Podgorica opererer 10 Super Galeb kampfly, inkl. # 23647.

AI 9/03 : Makedonien har planer om at erhverve 4 G-4 Super Galeb kampfly fra Jugoslavien.

AFM 2/05 : 241 Lovacko-Bombarderska Avijacijska Eskadrila (241. jagerbombereskadrille) ved Ladjevci luftbasen opererer G-4 Super Galeb kampfly. Er sammen med 252 LBAE del af 98 Lovacko-Bombarderska Avijacijska Puk (98. jagerbomberregiment).

AFM 12/07 : I begyndelsen af 1991 var Golubovci luftbasen i det nuværende Montenegro hjemsted for 172 lbap (lovackobombarderski avijacijski puk/jagerbomber-luftregiment). Omfattede bl.a. 239 lbae (lovackobombarderska avijacijka eskadrila/jagerbomber-lufteskadrille) med 10 SOKO G-4 Super Galeb kampfly. Blev suppleret med yderligere fly fra 229.lbae ved Pula i det nuværende Kroatien efter Jugoslaviens opløsning. Flyene er ikke længere operationelle.

AFM 1/11 : Overførslen af 6 SOKO G-4 Super Galeb kampfly fra Montenegro til Serbien er nu tilendebragt. Aftalen mellem de to lande blev indgået 14/4/2010. De 2 første fly [23625 og 23627] fløj fra Golubovichi i Montenegro til Batajnica i Serbien 21/10/10, efterfulgt af 2 mere [23626 og 23644] to dage senere og det sidste par [23641 og 23745] 29/10/10. Flyene gennemgår vedligeholdelse inden de kommer i tjeneste ved 252nd Mesovita Avijacijska Eskadrila (mae) ved Batajnica. Enheden træner kadetter og piloter bestemt for Orao angrebsenheden 241st Lovachko-Bombarderski Avijacijska Eskadrila ved samme base. Det serbiske luftvåben har planer om at opgradere 14 Galeb fly til G-4MD standard med bl.a. moderne glascockpit. Disse fly forventes at kunne forblive i tjeneste indtil omkring 2030. Serbien råder nu over 22 G-4 fly samt 1 G-4TM målslæbefly.

AFM 1/15 : Det serbiske luftvåben råder over 22 Galeb G-4 jettrænere, hvoraf kun 7-8 stk. er operationelle. Opereres af 204th Air Brigade/252nd Education and Training Aviation Squadron ved Batajnica, mens et antal bruges til træning af Orao og testcenterpiloter ved 98th Air Brigade/241st Fighter-Bomber Aviation Squadron, Ladjevci. Flyene omfatter 1 G-4T målslæbefly produceret i 1980, men størstedelen er almindelige G-4 fly leveret til det tidligere jugoslaviske luftvåben 1985-1991. Typen forventes at forblive i tjeneste frem til 2030'erne efter opgradering til G-4MD standard. I september 2014 besluttede den militære ledelse endelig at igangsætte opgraderingen af de første 9 fly frem til 2021. Arbejdet vil blive gennemført i samarbejde med endnu ukendt udenlandsk teknologipartner, som skal levere de nødvendige instrumenter, software og støtte.

AFM 6/17 : En G-4 Super Galeb (N-62) kamptræner [23625] fra 252 Training Squadron styrtede ned nær landsbyen Slatina, ca. 60 km sydvest for Beograd 7/4/2017. Begge besætningsmedlemmer blev dræbt. Ulykken skete under træningsflyvning fra Batajnica luftbasen. Flyet, bygget i 1985, tilgik Montenegro's luftvåben ved opløsningen af Jugoslavien, men blev udfaset og sammen med 5 andre fly af denne type overført til det serbiske luftvåben 2010. Serbien råder nu over 21 G-4 fly, hvoraf kun 10 eksemplarer menes at være i operationel tjeneste.

AFM 5/18 : I 2007 indledte det serbiske luftvåben en undersøgelse af mulighederne for at opgradere sine G-4 Super Galeb træningsfly til digitaliseret G-4MD standard med moderne instrumenter for at kunne træne sine piloter til en ny generation af multirolle kampfly. I 2011 bad det serbiske forsvarsministerium 11 internationale firmaer, inkl. selskaber fra Canada og Sydkorea, om forslag til opgradering af G-4, en en planlagt udbudsrunde for at udvælge en partner blev opgivet. I mellemtiden indledte den serbiske regering forhandlinger om en strategisk partnerskab med Airbus, hvilket førte til underskrivelse af en hensigtserklæring 7/10/2016.