Japan | ShinMaywa US-1/2

Finansår Antal/type Kontrakt Levering Noter
         
FY1992 1 US-1A   - -  
FY1993 1 US-1 - =15
FY1997 2 US-1A - -
FY2002 1 US-1A - -
FY2005 1 US-2 (2) - 9901-9902?
FY2009 1 US-2 - 9903?

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Dai 31 Kokugun Dai 71 Kokutai Iwakuni US-1A SAR; ud 12/2017
- 51 Kokutai Atsugi US-2 test
- 71 Kokutai Iwakuni US-2 (3) -

EWAP/86 : Den japanske flådes langtrækkende SAR-opgaver varetages af 10 Shin-Meiwa US-1 flyvebåde, som opereres sammen med PS-1 modellen af No. 71 Squadron under Fleet Air Wing 31 ved Iwakuni.

WAPJ 35/98 : Den japanske flådes ShinMaywa (tidligere Shin Meiwa) US-1A amfibiefly opereres af Dai 71 Koku-tai (71st Squadron) under Dai 31 Koku-gun (31st Fleet Air Wing) ved Iwakuni AB. Typen bruges til SAR-opgaver over hele landet. For at dække den nordøstlige del af Japan er et eksemplar konstant stationeret ved Atsugi AB. US-1 er baseret på PS-1 ASW-amfibieflyet, mens US-1A har kraftigere motorer sammenlignet med US-1. Både PS-1 og US-1 er blevet udfaset fra tjeneste. Flåden indledte en opgradering af US-1A med betegnelsen US-1A Kai i FY96, som bl.a. omfatter nye motorer i form af Allison AE2100 til afløsning af GE T64. Andre forbedringer omfatter EFIS glascockpit mv. Forventes at komme i tjeneste FY2005.

AFM 5/04 : Forsvaret har modtaget det første opgraderede Shin Meiwa US-1A Kai amfibiefly [9901] 24/3/2004. Flyet foretog sin første flyvning 18/12/2003. Typen skal testes frem til 2007, hvor den kommer i operationel tjeneste. Fly nr. 2 leveres senere i år. Har bl.a. fået 4 nye Rolls-Royce AE2100 turboprop motorer på hver 4.400 hk og Dowty R414 6-bladede propeller.

AFM 1/05 : ShinMaywa's nye version af US-1A, US-1A Kai, har fået den nye betegnelse US-2. De 2 prototyper [9901 og 9902] har fået betegnelsen XUS-2, men vil senere blive bragt op til produktionsstandard og komme i operationel tjeneste i 2008. Fly # 9902 foretog sin første flyvning 30/6/2004. Det første produktionsfly vil blive finansieret i FY05 og leveres i 2007.

AFM 10/08 : Budgettet for FY2009 omfatter 1 US-1 amfibiefly til den japanske flåde.

AFM 5/09 : Shinmaywa Industries leverede det første serieproducerede US-2 amfibiske SAR-fly [9903] til det japanske forsvarsministerium 19/2/09. Havde foretaget sin første flyvning 15/12/2008. Har tidligere leveret 2 XUS-2 prototyper [9901 og 9902] til testenheden 51 Kokutai ved Atsugi. Typen vil afløse flådens US-1A fly. Yderligere et fly er på bestilling, men i alt 14 stk. er planlagt.

AFM 6/10 : Det fjerde Shinmaywa US-2 amfibiefly [9904] foretog sin første flyvning ved Kobe 13/1/2010. De 3 første fly [9901, 9902 og 9903] er allerede i tjeneste ved den japanske flådes 71 Kokutai ved Iwakuni. Foretog deres første flyvninger hhv. 23/1/2004, 30/6/2008 og 15/12/2008.

AFM 8/10 : Det fjerde ShinMaywa US-2 amfibiefly [9904] blev for nylig leveret til den japanske flådes 71 Kokutai ved Iwakuni. Ifølge de nuværende planer vil kun yderligere et fly blive bygget.

AFM 12/12 : Det femte ShinMaywa US-2 amfibisk SAR-fly [9905] er nu i tjeneste ved den japanske flådes flyvetjeneste. Flyet blev leveret 27/3/2012 og observeret i operationel tjeneste 27/9/2012. Typen opereres af 71st Kokutai/31st Kokugun ved Iwakuni AB. Flåden ønsker i alt 14 US-2 fly, men ingen er blevet bestilt i FY10, FY11 eller FY12.

FG 12/10/16 : Shinmaywa fortsætter den langsomme produktion af sit US-2 amfibiefly, mens man afventer nyt om et muligt salg til Indien. Det sjette US-2 SAR-fly er blevet leveret til den japanske flåde, men et eksemplar [9905 (c/n 4005)] gik tabt under havari til havs april 2015, hvor alle 19 ombordværende slap uskadte. Den indiske regering har udtrykt interesse for at anskaffe mellem 12 og 18 US-2 fly, men der foreligger endnu ikke en formel henvendelse. En del af flyene kunne produceres lokalt i Indien, men det begrænsede antal eksemplarer gør dette upraktisk ifølge producenten. En anden mulig kunde er Indonesien, som den japanske regering har ført forhandlinger med. Shinmaywa vil levere yderligere et US-2 fly til flåden i 2017, efterfulgt af et mere i 2018. Den japanske flådes samlede behov anslås til 17 enheder, hvilket vil danne grundlag for en styrke på 4 operationelle fly, mens 3 stk. vil være under vedligeholdelse. US-2 er forsynet med 4 Rolls-Royce AE2100J motorer, som giver typen en maksimal startvægt på 43 tons fra både land og vand. Typen, som primært bruges til SAR- og transportopgaver, markedsføres desuden som brandslukningsfly. Men der er endnu ikke fundet en sponsor til at finansiere udviklingen af denne kapacitet.

AFM 3/18 : Den japanske flåde har udfaset sine sidste Shin Meiwa US-1A amfibiefly efter mere end 40 års tjeneste. Det sidste operationelle fly [9090/90] fra 71 Kokutai gennemførte sin sidste flyvning ved Iwakuni Air Base 13/12/2017, efterfulgt af en formel udfasningsceremoni. US-1 kom i tjeneste i 1976 som SAR-fly. Typen har i løbet af sin karriere reddet 827 personer og gennemført 909 SAR-missioner. I den senere tid har eskadrillen haft 7 fly, som har opereret fra hovedbasen ved Iwakuni samt et detachement ved Atsugi. Flyene er nu blevet afløst af ShinMaywa US-2, somer en kraftigt opgraderet version, hvoraf 5 stk. hidtil er blevet leveret.