Saudi-Arabien | Eurofighter Typhoon

Antal/type Kontrakt Levering Noter
48 Typhoon 9/07 6/09; 2011>6/2017 Tranche 2
24 Typhoon - -11 Tranche 3
48 Typhoon 9/3/2018 (MOI) - -
Enhed Eskadrille Base Type Noter
2 Wing 10 Squadron King Khaled AB, Riyad>Taif Typhoon F2/T3 lev. 6/09>3 Squadron?
3 Squadron King Fahd AB, Taif Typhoon F2/T3 -
80 Squadron King Fahd AB, Taif Typhoon F2/T3 lev. 6/2015>

AFM 2/06 : Luftvåbnet ønsker at erhverve Typhoon kampfly til afløsning af sine Tornado ADV jagerfly samt andre typer. Underskrev hensigtserklæring 23/12/2005 sammen med Storbritannien. Aftalen forventes at ville omfatte 24 fly i første omgang, sandsynligvis de første af 89 Tranche 2 fly bestilt til RAF. Levering kan begynde i 2008. Op til 48 fly vil måske blive bestilt med yderligere 24 på option. Den totale ordre kunne omfatte op til 100 fly. Piloter vil i første omgang blive trænet i England ved 29 (Reserve) Squadron, RAF Coningsby.

WWW 18/8/06 : Saudi-Arabien har indgået aftale med Storbritannien om levering af 72 Typhoon kampfly.

AFM 11/07 : Saudi-Arabien indgik kontrakt med Storbritannien vedr. købet af 72 Eurofighter Typhoon kampfly 11/9/07. Vil blive leveret fra 2008 under Project Salam. De første fly til tilgå et fælles RAF-RSAF træningscenter ved RAF Coningsby, Lincolnshire. Som en del af handlen vil der blive etableret en samlingslinje i Saudi-Arabien. Ordren består af 3 partier. Batch 1: 24 fly (inkl. 6 tosædede) til Tranche 2/Block 8 standard. Alle samles i Storbritannien af BAE Systems Warton og var oprindeligt tiltænkt RAF. Batch 2: 24 fly (inkl. 4 tosædede) til Tranche 2 standard. Batch 3: 24 fly (inkl. 4 tosædede) sandsynligvis til Tranche 3 standard. Batch 1 og 2 forventes senere at blive opgraderet til samme standard. Flyene fra batch 2 og 3vil blvie samlet i Saudi-Arabien til levering fra 2011-12. Våbenpakke omfatter AIM-132 ASRAAM, Brimstone, Meteor og Storm Shadow missiler, samt Enhanced Paveway IV GPS- og laserstyrede bomber.

AFM 12/08 : Det første Eurofighter Typhoon kampfly [1001/ZK060; CS001] til Saudi-Arabiens luftvåben foretog sin første flyvning ved Warton 20/10/2008.

AFM 8/09 : De 2 første Eurofighter Typhoon kampfly [1001/ZK060; CS001/BS042 og 1002/ZK061] til det saudiarabiske luftvåben blev præsenteret af BAE Systems ved Warton 11/6/2009. I alt 72 fly blev bestilt under Al-Salaam projektet 17/9/2007, hvoraf de første 24 fly (inkl. 6 tosædede) kommer fra Tranche 2/Block 8 ordren til RAF. De sidste 48 vil blive samlet lokalt i Saudi-Arabien af dele leveret af Eurofighter-konsortiet og omfatter 24 fly fra Tranche 2 (inkl. 4 to-sædede) og 24 Tranche 3 fly. Alle Tranche 2 fly vil senere blive opgraderet til Tranche 3 standard. I alt 7 fly bygget ved Warton har foretaget deres første flyvning, hvoraf den sidste var med ZK006 [CS007/BS050] 12/5/2009. De 2 første fly forlod Storbritannien 23/6/09 for at flyve til Saudi-Arabien, hvor de vil tilgå 10 Squadron.

AFM 10/09 : Yderligere 2 Typhoon kampfly [1003/ZK062 og 1004/ZK063] blev leveret til det saudiarabiske luftvåben 25/8/2009. De 2 første fly havde forladt Storbritannien 23/6/09. I alt 72 fly er på bestilling under Salam kontrakten.

AFM 12/09 : De første 6 piloter fra det saudiarabiske luftvåben har nu gennemført deres pilottræning på Typhoon kampfly ved RAF Coningsby. Desuden er BAE Systems ved at træne instruktører i Saudi-Arabien, således at landet selv kan træne sine piloter. Typhoon nr. 5 g 6 [1005/ZK064 og 1006/ZK065] forlod fabrikken ved Warton 15/10/09 og fly # 1008/ZK068 foretog sin første flyvning 14/8/09. Typen opereres af 10 Squadron ved Dhahran/King Abdul Aziz AB, men vil senere flytte til Taif. En samlefabrik er ved at blive bygget i Saudi-Arabien, hvor de sidste 48 af i alt 72 fly skal samles.

AFM 3/10 : Den første tosædede Eurofighter Typhoon kamptræner [ZK069; CT001/BT018] til Saudi-Arabiens luftvåben foretog sin første flyvning ved Warton, Lincolnshire 17/12/2009. Blev efterfulgt af det andet tosædede fly [ZK070; CT002/BT019] 23/12/09.

AFM 6/10 : De 2 første tosædede Typhoon kampfly [301/ZK069 (CT001) og 302/ZK070 (CT002)] til Saudi-Arabiens luftvåben forlod BAE Systems fabrik ved Warton, Lancashire 25/3/2010. Typen vil blive stationeret ved King Fahd AB, Taif. Yderligere 3 tosædede fly har nu foretaget deres første flyvning og 8 ensædede Typhoon fly er allerede leveret til Saudi-Arabien. I alt 72 fly er på bestilling under Al-Salaam-projektet, hvoraf de første 24 fly (18 ensædede og 6 tosædede) bygges ved Warton, mens de sidste 48 (2 partier á 20 ensædede og 4 tosædede) efter planen skal produceres i Saudi-Arabien.

AFM 8/10 : Det andet par af tosædede Eurofighter Typhoon kamptrænere [303/ZK071 og 304/ZK072] er blevet leveret til Saudi-Arabiens luftvåben 12/6/2010. Det femte tosædede fly [305/ZK073] foretog sin første flyvning 12/4/2010, mens den sjette og sidste britisk-byggede tosæder [306/ZK074] foretog sin første flyvning 10/6/10. 8 ensædede fly er også blevet leveret.

AFM 12/10 : Yderligere 2 tosædede Eurofighter Typhoon kampfly [305/ZK073 (CT005) og 306/ZK074 (CT006)] blev leveret til det saudiarabiske luftvåben primo okt. 2010.

AFM 4/11 : Planer om at bygge 48 af de 72 bestilte Eurofighter Typhoon kampfly lokalt i Saudi-Arabien menes opgivet. Hidtil er 18 fly blevet leveret, inkl. 10 stk. i 2010 (6 tosædede og 4 ensædede).

AFM 6/11 : Yderligere 2 ensædede Eurofighter Typhoon kampfly [311/ZK079 og 312/ZK080] forlod BAE Systems ved Warton, Lancashire 31/3/2011 for at flyve til Saudi-Arabien. Typen opereres af 3 Squadron ved Taif. Dermed har luftvåbnet modtaget i alt 14 ensædede og 6 tosædede fly.

AFM 9/11 : Yderligere 2 Eurofighter Typhoon kampfly [313/ZK081 og 314/ZK082] forlod fabrikken ved Warton, Lancashire for at flyve til Saudi-Arabien 29/6/2011. Dermed er i alt 16 ensædede og 6 tosædede fly blevet leveret.

AFM 11/11 : De 2 sidste Typhoon kampfly [315/ZK083 og 316/ZK084] fra det første parti på 24 fly forlod fabrikken ved Warton, Lancashire 22/9/2011 for at flyve til Saudi-Arabien. Omfatter 18 ensædede og 6 tosædede fly. I alt 72 fly er på bestilling til luftvåbnet, men de sidste 48 fly skulle efter planen produceres lokalt i Saudi-Arabien. Men forsinkelser i processen med at etablere en produktionslinje vil sandsynligvis føre til, at yderligere fly skal produceres i Storbritannien.

AFM 2/13 : Det første Eurofighter Typhoon kampfly [CT012/ZK090] fra det andet parti til Saudi-Arabien foretog sin første flyvning ved BAE Systems Warton 30/11/2012. I alt 72 fly blev bestilt under Al Salam kontrakten. Heraf blev det første parti på 24 fly leveret juni 2009>sept. 2011; de sidste 48 stk. leveres fra 2013. Typen forsynes med Thales Damocles pods til måludpegning, navigation samt rekognoscering.

AFM 3/13 : Samlingen af det andet parti af Eurofighter Typhoon kampfly til det saudiarabiske luftvåben er nu i gang ved BAE Systems i Warton, Lancashire. Omfatter i alt 48 fly som del af Project Salam-kontrakten, som oprindeligt skulle have været bygget i Riyadh, Saudi-Arabien. De første 6 fly [ZK085>ZK090] er næsten klar til levering, hvoraf de 2 første [321 (ZK089/CT011) og 322 (ZK090/CT012)] foretog deres første flyvning 6/2/2013. Flyene vil tilgå 3 Squadron.

FG 8/5/13 : BAE Systems har genoptaget leveringen af Eurofighter Typhoon kampfly til det saudiarabiske luftåben. De første 24 fly leveredes 2008>2011, inkl. 6 tosædede kamptrænere. De 48 resterende fly bygges også ved Warton, Lancashire efter kontraktændring indgået 2012. Flere af disse nye fly [318, 321 og 322] er blevet observeret i Storbritannien under testflyvninger 2013. 2 fly menes allerede leveret til Saudi-Arabien.

AFM 9/13 : Et par tosædede Eurofighter Typhoon kampfly [317/ZK085 (CT007/272) og 318/ZK086 (CT008/279)] forlod fabrikken ved Warton, Lancashire 27/6/2013 for at flyve til Saudi-Arabien. Er det andet par leveret fra et parti på i alt 48 Typhoon fly (40 ensædede og 8 tosædede) og havde foretaget deres første flyvninger hhv. 12/2/2013 og 14/3/2013. I alt 72 fly er omfattet af Project Salem, hvoraf de sidste 48 fly skulle have været samlet lokalt i Saudi-Arabien. Men disse planer blev senere opgivet. De første 24 fly (18 ensædede og 6 tosædede fly) er tidligere blevet leveret fra Warton. Det tredje par til levering bliver også tosædede fly [319/ZK087 (CT009/298) og 320/ZK088 (CT010/310)], som foretog deres første flyvninger hhv. 14/572013 og 1976/2013. Vil blive efterfulgt af de første ensædede fly [323/ZK091 (CS019/344) og 324/ZK092 (CS020/353)], som fløj hhv. 26/7/2013 og 26/6/2013.

FG 25/10/13 : BAE Systems har leveret endnu et par Eurofighter Typhoon kampfly [323 og 324] til Saudi-Arabien medio okt. 2013. Dermed er i alt 32 fly blevet leveret fra Project Salam kontrakten på 72 fly. Yderligere 2 fly forventes leveret i år. Det første parti på 24 fly (inkl. 6 tosædede) leveredes frem til 2011, hvorefter leveringerne blev genoptaget tidligtere i år med 4 tosædede og 2 ensædede fly.

AFM 2/14 : Yderligere 2 Eurofighter Typhoon kampfly [ensædet 1009 (ZK384; CS021/362) og tosædet 1011 (ZK388; CT014/377)] til Saudi-Arabiens luftvåben forlod fabrikken ved Warton, Lancashire 13/12/2013. Flyene er tilgået 2 Wing/10 Squadron ved King Fahd AB i Taif. Er det niende og tiende fly fra Tranche 2, som omfatter i alt 48 stk. (36 ensædede og 12 tosædede). Det næste par fly er sandsynligvis tosædet 1010 ([ZK387; CT013/370], som foretog sin første flyvning 21/10/2013, samt ensædet 1012 [ZK385; CS022/384], som fløj 7/11/2013.

AFM 6/14 : Et tosædet Eurofighter Typhoon kampfly [1016/ZK396; CT015] til det saudiarabiske luftvåben foretog sin første flyvning ved BAE Systems fabrik i Warton, Lancashire 29/4/2014.

AFM 10/14 : Yderligere et par Eurofighter Typhoon kampfly blev leveret til Saudi-Arabiens luftvåben aug. 2014. Flyene [tosædet 1016/ZK396 (CT015) og ensædet 1018/ZK391 (CS026)] forlod fabrikken ved Warton, Lancashire 7/8/2014 for at indlede leveringsflyvning. Inden da havde 2 ensædede fly [1014/ZK389 (CS024) og 1015/ZK390 (CS025)] forladt Warton 16/5/2014. Dermed er i alt 16 fly (9 ensædede og 7 tosædede) fra det andet parti på 48 stk. blevet leveret. Det første parti omfattede 24 stk. (18 ensædede og 6 tosædede). Yderligere 3 fly har gennemført deres første flyvning, inkl. tosædede 1016?/ZK397 (CT016) den 9/4/2014, 1020/ZK398 (CT017) den 28/7/2014 og ensædede 1019/ZK392 (CS027) den 16/6/2014.

AFM 2/15 : Yderligere Eurofighter Typhoon kampfly er blevet leveret til Saudi-Arabiens luftvåben. De 2 første fly [ensædede 1023/ZK394 (c/n 435; CS029] og tosædede 1021/ZK399 (c/n 310; CT018)] forlod fabrikken ved Warton, Lancashire 8/12/2014. Begge havde foretaget deres første flyvninger 26/9/2014. Blev efterfulgt af det tredje fly [sidste tosæder 1020/ZK398 (c/n 424; CT017)] 21/12/2014, som havde foretaget sin første flyvning 28/7/2014. Den forrige levering [ensædede 1029/ZK392 (c/n 425; CS027) og tosædede 1017/ZK397 (c/n 418; CT016)] havde forladt England 5/9/2014. Dermed er i alt 21 fly fra det andet parti på 48 stk. blevet leveret, inkl. 12 tosædede og 9 ensædede fly. Det første parti omfattede 24 fly (18 ensædede og 6 tosædede fly). Yderligere 2 fly [ensædede 1013/ZK386 (c/n 387; CS023) og 1022/ZK393 (c/n 419; CS028)) foretog deres første flyvninger ved Warton hhv. 10/10/2014 og 21/11/2014.

AFM 8/15 : En ny eskadrille ved det saudiarabiske luftvåben har modtaget sine første Eurofighter Typhoon kampfly. Omfatter et ensædet fly [8001/ZK600; c/n 445; CS031] samt et tosædet [8002/ZK601; c/n 450; CS032] til 80 Squadron, som begge forlod BAE Systems fabrik ved Warton, Lancashire 5/6/2015. Havde foretaget deres første flyvninger hhv. 13/3/2015 og 26/2/2015. De næste fly til denne eskadrille omfatter 8003/ZK602 [CS033], 8004/ZK603; c/n 459] og ZK604 [c/n 464; CS035], som havde foretaget deres første flyvninger hhv. 20/4/2015, 2/4/2015 og 19/5/2015. De foregående Typhoon leveringer omfattede 1013/ZK386 [c/n 387; CS023] og 1022/ZK393 [c/n 419; CS028], som forlod fabrikken 14/5/2015.

AFM 7/16 : Yderligere 2 Eurofighter Typhoon kampfly [8012/ZK611 (CS042) og 8014/ZK613 (CS044)] til det saudiarabiske luftvåben forlod fabrikken ved Warton, Lancashire 17/5/2016. Flyene havde foretaget deres første flyvninger hhv. 12/2/2016 og 1/3/2016. Siden juli 2015 er 9 andre fly [1024, 8003, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010 og 8011] også blevet leveret.

AFM 8/17 : BAE Systems har fuldført leveringen af samtlige 72 Eurofighter Typhoon kampfly til det saudiarabiske luftvåben. De 2 sidste ensædede fly [8023 (CS053, ex ZK622] og 8024 (CS054, ex ZK623)] forlod fabrikken ved Warton, Lancashire 6/6/2017 for at flyve til Saudi-Arabien. Som del af Project Salam indgik Saudi-Arabien en aftale 17/9/2007 for anskaffelsen af 72 Eurofighter fly, inkl. 18 tosædede og 54 ensædede eksemplarer. Ifølge de oprindelige planer skulle kun de første 24 fly (18 ensædede og 6 tosædede) bygges ved Warton, mens de sidste 48 eksemplarer (36 ensædede og 12 tosædede) skulle bygges lokalt i Saudi-Arabien af Al-Salam Aircraft i Riyadh. Efter langvarige forhandlinger blev det besluttet, at samtlige fly skulle bygges ved Warton og planerne for lokal samling blev opgivet.

AFM 5/18 : Saudi-Arabien har underskrevet hensigtserklæring for anskaffelsen af yderligere 48 Eurofighter Typhoon kampfly fra BAE Systems 9/3/2018. Som del af Project Salam indgik Saudi-Arabien en aftale sept. 2007 for 72 Typhoon fly, inkl. 18 tosædede og 54 ensædede eksemplarer. På det tidspunkt skulle de første 24 fly (18 ensæder og 6 tosæder) efter planen bygges af BAE ved Warton, mens de sidste 48 stk. (36/12) skulle samles lokalt i Saudi-Arabien af Alsalam Aircraft, Riyadh. Men efter en senere aftale blev samtlige fly bygges ved Warton, hvoraf det første eksemplar forlod Lancashire 23/6/2009 for at blive leveret til det saudiarabiske luftvåben. Det sidste af de 72 fly på bestilling forlod Warton 6/6/2017.

AFM 5/21 : Et Eurofighter Typhoon FGA4 kampfly fra det saudiarabiske luftvåben har for første gang affyret et MBDA Storm Shadow missil i kamp. Flyet brugte det luftbårne krydsermissil til at ramme et mål i Irak 10/3/2021. Målet var et hulekompleks sydvest for byen Erbil i den nordlige del af Irak, som blev anvendt af Islamisk Stat i Irak og syriske styrker. To Typhoon kampfly fik til opgave at gennemføre angreb til støtte for landstyrker fra United States Special Forces' Iraqi Counter-Terrorism Service. Det blev efterfølgende bekræftet, at missilerne havde ramt deres mål.