Sverige | Gulfstream IV

Enhed Eskadrille Base Type Noter
F16M Specialflygenheten Transportflygenhet Stockholm-Bromma Tp 102A/C (1/1) -
SIS-division Malmslätt S 102B Korpen (2) -

SIS-division = Signal Inhamtnings System-division

WAPJ 12/93 : Sverige annoncerede 10/7/1992, at det svenske luftvåben (Flygvapnet) havde valgt Gulfstream IV som afløser for sine 2 aldrende Tp 85 Caravelle fly til ELINT-opgaver og ECM-træning. De 2 nye fly vil gennemgå omfattende ombygning inden de kommer i tjeneste ved F13M wing ved Malmslätt i 1995. Desuden er et brugt Gulfstream IV blevet købt, som vil komme i tjeneste med det samme som let transport- og kommunikationsfly.

AFM 12/95 : Det svenske luftvåben modtog det første [102002 (c/n 1215, ex-N426GA)] af 2 nye Gulfstream IV fly 25/8/1995 ved fabrikken ved Savannah, Georgia. Blev derefter leveret til F16 ved Linköping 28/8/1995. Et fly (102001) har allerede været i tjeneste ved F16 i nogen tid, mens det andet af de nye fly (102203; c/n 1216; ex-N440GA) vil komme i tjeneste om kort tid.

AFM 2/96 : Det nyligt leverede Gulfstream IV fly [102002/022] vil få den lokale betegnelse S 102B og ikke Tp 102, da den primært får rekognoscerings- og ikke transportopgaver. Det tredje fly [102003/023] får også denne betegnelse. Vil afløse de 2 aldrende TP 85 Caravelle fly brugt til ELINT-opgaver. Typen har fået det lokale navn Korpen (Raven).

WAPJ 29/97 : Det svenske luftvåben modtog 2 Gulfstream G.IV fly aug. 1995. Bliver udrustet i Sverige som S 102B fly med Elint- og andet specialiseret udstyr til afløsning af Tp 85 Caravelle fly ved F16M.

WAPJ 34/98 : Elint/Sigintopgaver er underlagt Signal/radarspaningsflyggrupp under F16M ved Malmslätt. Enhedens 2 Sud Caravelle III (Tp 85) blev fra 1971 er ved at blive afløst af 2 S 102B Korpen (Gulfstream IV) fly. Typen blev leveret til luftvåbnet i 1995, men blev først operationel i 1997 efter testforløb. 
   Transportflyggrupp under F16 ved Bromma lufthavnen i Stockholm er primært ansvarlig for VIP-transport. Enheden modtog et Tp 102A (Gulfstream IV) fly i 1992. Enheden forventes overført til Uppsala i 2002.

EWAF/99 : Elint/Sigint-opgaver udføres af Signal/radarspaningsflyggrupp under F16M ved Malmslätt. Opererer 2 S102B Korpen (Gulfstream IV) fly med navnene Hugin og Munin, som afløste 2 Tp 85 Sud Aviation Caravelle III fly i 98-99. Luftvåbnet råder desuden over 1 Tp 102A (Gulfstream IV) fly til VIP-opgaver, som opereres af Transportflyggrupp under F16 ved Uppsala. Blev leveret i 1992.

AFM 10/19 : Det svenske luftvåben råder over 2 TP 102C/D Gulfstream G-IV-SP/G-V-SP 550 VIP-transportfly [102004/024 og 102005/025), som opereres af 734. transportflygdivisionen ved Stockholm/Arlanda. Desuden er 2 S 102B Korpen (Gulfstream IV-SP Hugin og Munin) SIGINT-fly i tjeneste ved 733. specialflygdivisionen. Sidstnævnte type forventes afløst af nye fly efter 2025. Korpen flyene bruges bl.a. til COMINT/ELINT-opgaver (communications and electronic intelligence) i internationalt luftrum på vegne af FRA (National Defence Radio Establishment). Typen er bl.a. blevet observeret i nærheden af Libyen i 2011 og Syrien i 2018.

AFM 12/21 : Det svenske luftvåben opererer med 3 forskellige typer af bemandede ISR-platforme (inteligence, surveillance and reconnaissance). Omfatter Gulfstream S 102B Korpen fly til SIGINT-opgaver (signals intelligence) ved Specialflygdivisionen (Special Mission Squadron), Malmen Air Base, Linköping. Enheden er underlagt F7 Skaraborgs Flygflottilj (Skaraborg Wing) ved Såtenäs, Lidköping. Flyene kom i tjeneste i slutningen af 1990'erne efter Sovjetunionens kollaps og Warszawapagtens opløsning. Sveriges neutralitetspolitik under den kolde krig tydeliggjorde landets sårbarhed som en lille nation og resulterede i en forøgelse af indsamlingen af efterretninger, inkl. en betydelig SIGINT-kapacitet. Luftvåbnets Korpen fly gennemfører derfor operationelle missioner flere gamge om ugen for at indsamle efterretninger fra Østersøen og de omkringliggende lande. Försvarets Radioanstalt (FRA/National Defence Radio Establishment) har ansvaret for COMINT- (communications intelligence) og ELINT-missioner (electronic intelligence), som er et hemmeligt civilt departement under forsvarsministeriet. Har til opgave at forsyne den svenske regering, de væbnede styrker og andre myndighed med aktuelle efterretninger. FMV indgik en kontrakt for 2 nye Gulfstream GIV-SP fly i 1992, som blev leveret i 1995 efter en omfattende ombygning til SIGINT-missioner. Typen kom i tjeneste ved 733 Signalsspaningflygdivisionen i 1997, hvor de afløste luftvåbnets Sud Aviation SE 210 Caravelle fly (Tp 85), som havde været i tjeneste i omkring 20 år. Fik oprindeligt betegnelsen Tp 102B, men dette blev snart ændret til S 102B for bedre at adskille SIGINT-typen fra VIP-transportversionen. En typisk Korpen-besætning består af 2 piloter, 1 flyingeniør og et ukendt antal FRA-operatører.