Humbert Aviation Tétras 912 Frankrig

Tétras 912 fly fra Malis luftvåben

LANDE
Burkina Faso
Cameroun
Guinea-Conakry
Madagaskar
Mali
Niger

AFM 5/15 : Malis luftvåben råder over 7 Tétras 912 lette fly fra Humbert Aviation. Siden første kvartal 2014 har typen været brugt til pilottræning foruden observation og rekognoscering. Er formelt stationeret ved Barnako-Sénou, men opererer også fra Mopti-Séváre i midten af landet samt Gao mod sydøst.

AFM 4/16 : Cameroun's luftvåben råder over 8 Humbert Tétras 912 BSM/CSM lette fly, som opereres af 32ème Escadron ved Base Aérienne 301 Garoua. Typen bruges til patruljering af landtes grænser og nationalparker, bl.a. for at bekæmpe krypskytteri. Bruges også af flyveskolen PANVR (Pôle Aéronautique National à Vocation Régionale, som blev etableret med hjæp fra Frankrig. Skolen opgaver elever (piloter, mekanikere, observatører og instruktører) fra både Cameroun og dets nabolande.

AFM 11/16 : Et Humbert Tetras 912 CSL fly fra Guinea-Conakry's luftvåben styrtede ned ved luftvåbnets hovedbase Conakry-Gbessia IAP 5/10/2016. Begge besætningsmedlemmer blev dræbt, inkl. lokal pilotelev og fransk rådgiver/instruktør tilknyttet luftvåbnets stabschef. Det tosædede observationsfly ramte jorden kun 10 meter fra landingsbanen under træningsflyvning, hvorefter det eksploderede og brød i brand. Guinea-Conakry havde modtaget 3 ekstra Tetras fly maj 2016, mens 2 andre fly allerede var i tjeneste. Den franske instruktør havde til opgave at lede udviklingen af ny eskadrille med lette observationsfly.

AFM 4/18 : Luftvåbnet i Niger modtog 8 Tétras 912SCM overvågningsfly fra Frankrig. Et eksemplar gik tabt 2010, efterfulgt af et mere 2/12/2011. Tre fly er nu oplagret, hvormed der er 3 stk. tilbage i operationel tjeneste.

AFM 12/18 : Luftvåbnet i Burkina Faso (Armée de l'Air Burkinabé) modtog 3 fransk-byggede Humbert Tétras CSL fly [XT-MED, XT-MEE og XT-MEF] i 2012 til overvågnings- og rekognosceringsopgaver.