Finland/Magister

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Lapin Lennosto HävLv 11 Rovaniemi Magister TR>Hawk
Satakunnan Lennosto HävLv 21 Pori>Tampere Magister TR>Hawk
Karjalan Lennosto HävLv 31 Kuopio-Rissala Magister TR>Hawk

Lennosto =wing | HävLv = Hävittäjälaivue (eskadrille)

AFW/84 : Det finske luftvåben modtog 18 Fouga Magister jettrænere direkte fra den franske producent, mens yderligere 62 stk. blev samlet lokalt af Valmet ved Kuorevesi mellem 1960 og 1967. Et moderniseringsprogram blev indledt i 1972 for at forlænge typens effektive tjenestetid. Bliver afløst af 50 nye British Aeropsace Hawk jettrænere.

WMA/94 : Finland modtog 20 CM 170 Magister jettræningsfly fra Frankrig. Desuden blev 62 fly bygget under licens i Finland af Valmet.

WAPJ 34/98 : Luftvåbnet modtog 18 Fouga CM 170 Magister jettræningsfly i 1958 (blev samlet af Valmet i Finland). Blev efterfulgt af yderligere 62 fly i 1960. Typen foretog sin sidste flyvning 19/12/1988.