Belgien/Magister

Enhed Eskadrille Base Type Noter
1 Training Wing 7 Squadron Beauvechain Fouga Magister* -
33 Squadron Beauvechain Fouga Magister opløst 12/99

* 7 Squadron overtog Magister fly fra 33 Squadron

WAPJ 16/94 : Det belgiske luftvåbens 33 Squadron ved Brustem vil sandsynligvis blive opløst medio 1994. Dermed vil Belgiens Fouga CM.170 Magister jettrænere afslutte deres lange tjeneste. Enhedens primære opgave er vedligeholdelse flyvetræning for ikke-flyvende officerer, men dette behov vil ophøre efter 1/7/1994. I fremtiden vil piloter i fremtiden gennemgå et opfriskningskursus på Alpha Jet fly efter deres tjeneste på jorden.

AFM 2/00 : 33 Squadron ved Beauvechain blev opløst 7/12/1999. Enhedens CM-170 Magister træningsfly blev overført til 7 Squadron, som opererer Alpha Jet fly på samme base.

AFM 11/07 : Luftvåbnets sidste Fouga CM-170 Magister jettræner [MT-35] blev udfaset 27/9/2007. I alt 50 fly af denne type blev erhvervet og kom i tjeneste fra jan. 1960. I de seneste år er antallet blevet kraftigt beskåret, og pr. 1/07 var kun 3 fly [MT-35, MT-40 og MT-48] tilbage ved 1 Wing ved Beauvechain.