Portugal | Cessna 337

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- Esquadra 701 BA1 Sintra FTB.337G >Esquadra 505
- Esquadra 702 BA 2 Ota FTB.337G opløst 4/90
Grupo Operativo 12 Esquadra 505 Jacarés BA1 Sintra FTB.337G opløst 3/05
- Esquadra 502 Elefantes BA1 Sintra FTB.337G (4) opløst 07

EWAP/80 : Det portugisiske luftvåben fik leveret 32 Cessna/Reims F337 fly til forbindelses- og lette kommunikationsopgaver mellem 1974 og 1976. Omfatter 16 stk. udrustet til FTB.337G Mulirole standard for COIN-opgaver, mens 8 stk. anvendes til fotorekognoscering.

EWAP/86 : Det portugisiske luftvåben modtog 16 bevæbnede Reims-Cessna FTB-337G forbindelsesfly samt 8 fotorekognosceringsfly og 8 træningsfly. Størstedelen af disse er fortsat i tjeneste ved af Esquadra de Ligacao 701 ved BA-2 Ota og Esquadra de Ligacao 702 ved AM-2 (Aerodromo de Manobra-2) Aveiro.

WAPJ 23/95 : Det portugisiske luftvåben har afsat 11 af sine Reims-Cessna FTB.337G fremskudte luftkontrolfly, hvoraf der oprindeligt blev leveret 32 stk. Størstedelen af flyene var blevet udfaset for nogle år siden og har siden været oplagret ved den tidligere Ota luftbase (BA2) nær Lissabon. Køberen er en privat forhandler i USA. Et eller to FTB.337 fly blev opereret til forbindelses- og lette transportopgaver frem til udgangen af 1995.

EWAF/99 : Esquadra 505 ved Sintra opererer ca. 12 Cessna-Reims 337G fly til transport-, forbindelses- og rekognosceringsopgaver.

AFM 10/05 : Esquadra 505 ved Sintra luftbasen blev opløst 9/3/2005. Var luftvåbnets eneste enhed med Cessna FTB-337G forbindelses- og transportfly. Men 4 fly er blevet overført til Esquadra 502 ved samme base. 2 andre fly er overført til museum.  Oprindeligt blev 32 Reims-byggede FTB-337G leveret 1974-76, som tilgik Esquadra 701 ved Sintra og Esquadra 702 ved Ota. Sidstnævnte blev opløst 4/90. Esquadra 701, som havde 12 fly, blev til Esquadrilha 505 i 1994 og endeligt Esquadra 505 i 1997. Mange fly er blevet solgt eller doneret til civile flyveskoler.

AFM 9/07 : En ceremoni ved Base Aérea 1 Sintra den 25/7/2007 markerede udfasningen af de sidste Reims-Cessna FTB.337G forbindelses- og lette transportfly. Typen har været i tjeneste i 33 år og i alt 32 fly blev leveret af Reims Aviation 1974>1976. I 2005 var der kun en enhed tilbage med denne flytype, Esquadra 505 Jacarés ved Sintra, men denne blev opløst 9/3/2005. Derefter blev 4 fly overført til Esquadra de Transporte 502 Elefantes på samme base. Denne enhed havde hidtil haft CASA C-212 transportfly.