Guinea-Bissau/FTB 337

EWAP: Reims-Cessna leverede en FTB 337 til kystpatruljering i 1978.