USA/Boeing 747

Wing Eskadrille Base Type Noter
Air Combat Command (ACC) > Air Force Global Strike Command (AFGSC) | 8th Air Force
55th Wing (OF)>595th CCG 1st ACCS First is First Offutt AFB, NB E-4B AACP First Axe
Air Mobility Command (AMC)
89th AW Executive Flight Andrews AFB, MD VC-25A (2) VIP

ACCS = Airborne Command and Control Squadron | AW = Airlift Wing | AACP = Advanced Airborne Command Post | CCG = Command and Control Group

AFM 10/90 : Det første Boeing VC-25A Air Force One VVIP-fly til transport af USAs præsident blev leveret 23/8/1990, 2 år efter den oprindelige plan. Er en stærkt modificeret Boeing 747-2G4B. Har # 82-8000 og tilgik 89th MAW ved Andrews AFB, Washington. Det andet fly, # 92-9000, vil blive leveret juni 1991. Programmet er blevet forsinket pga. tekniske problemer.

WAPJ 29/97 : Boeing blev i nov. 1996 valgt til at bygge et 747-400F transportfly som YAL-1A prototype for AL-1 angrebsflyet. Leveres efter at være blevet forsynet med lasersystem fra TRW samt optiske og ildkontrolsystemer fra Lockheed Martin. USAF har planer om at købe mindst 6 AL-1 til ACC. Skal kunne affyre 30 5-sekunders laserstråler med de ombordværende kemikalier. Laservåbnet får en rækkevidde på omkring 297-579 km. Det første fly forventes at flyve i 1999, efterfulgt af testskydninger i efteråret 2002.

JDW 23/02 : Airborne Laser (ABL) flyet har været under udvikling i mere end 10 år. Det første fly vil blive testet af USAF og Missile Defense Agency (MDA) indenfor de næste par måneder. Typen skal nedskyde ballistiske missiler fra 40.000 fods højde med laserstråle. ABL-systemet medføres ombord på et ombygget Boieng 747-400F kommercielt fragtfly. Boeing har brugt 20 måneder på at ombygge testflyet ved Wichita, Kansas. Ombygningen omfatter ny næse med tårn til laseren. Det første fly kaldes YAL-1A Attack Laser, som nu testes på jorden.

JDW 25/02 : Luftvåbnets fremtidige ABL-fly (baseret på Boeing 747) vil kunne nedskyde fjendtlige ballistiske missiler med en laser i næsten fra en afstand af mere end 323 km.

AFM 3/12 : USAF har opgivet ABL-programmet (Airborne Laser) baseret på Boeing 747-400F dec. 2011. Udviklingen har været i gang i næsten 16 år. Vil i stedet udvikle en ny generation af mindre lasersystemer med større kraft.

AFM 3/15 : Boeing's 747-8 passagerfly blev valgt til platform for det nye US Presidential fly (Air Force One) 28/1/2015. Airbus A380 har tidligere været under overvejelse. De nye fly, som skal afløse USAF's 2 VC-25A fly (baseret på Boeing 747-200B) fra 2017, forventes at være i tjeneste i 30 år.

AFM 3/16 : Boeing har modtaget en kontrakt for at begynde det indledende arbejde på Presidential Aircraft Recapitalization Program til afløsning af de 2 Boeing VC-25A fly brugt i Air Force One-rollen. Aftalen, som blev indgået med US Air Force 29/1/2016, dækker Phase 1 Pre-Milestone B aktiviteter med det formål at forbedre overkommeligheden og reducere risikoen under programmets gennemførelse. Dette arbejde gennemføres frem til 21/4/2017.

AFM 9/16 : Boeing har modtaget yderligere en kontrakt under Presidential Aircraft Recapitalization-programmet (PAR), hvorunder de 2 nuværende Air Force One VC-25A VIP-passagerfly skal afløses af nye Boeing 747-8 fly. Den seneste aftale, som blev indgået med US Air Force Life Cycle Management Center ved Wright-Patterson AFB, Ohio 15/7/2016, dækker Phase 2 Milestone B aktiviteterne frem til 31/1/2018 (inkl. risikoreducerende tiltag). Boeing havde modtaget kontrakt for Phase 1 Pre-Mileston B aktiviteter 29/1/2016.

FG 7/8/17 : US Air Force har tildelt Boeing en kontrakt for 2 kommercielle 747-8 passagerfly til afløsning af de aldrende 747-200 fly til transport af landets præsident. Den seneste kontrakt er en ændring til eksisterende aftale med Boeing indgået 2016 for en analyse om mulighederne for at reducere risikoen for tekniske problemer under udviklingen af den nye flåde af Air Force One fly. De 2 nye fly var oprindeligt blevet produceret for det russiske flyselskab Transaero, som siden er gået konkurs. Boeing vil senere modtage en kontrakt for udvikling af et foreløbigt design for ombygningen til Air Force One konfiguration. De ombyggede VIP-transportfly vil begynde testflyvninger i 2024. Flyene skal bl.a. forsynes med kommunikationssystemer, opgraderede elektriske systemer, hospitalsfaciliteter, et luksus interiør, selvforsvarssystem mv.

AFM 9/17 : US Air Force forbereder sig på at anskaffe 2 kommercielle Boeing 747-8 passagerfly til afløsning af sine VC-25A /747-200B) Air Force One fly ved Presidential Airlift Group. Enheden er underlagt Air Mobility Command's 89th Airlift Wing ved Joint Base Andrews, Maryland. De 2 747-8 fly [N894BA og N895BA] er del af 4 eksemplarer oprindeligt bestilt i 2013 af Transaero. Men det russiske luftfartsselskab gik i betalingsstandsning 2 å senere, hvor kun 2 af flyene var blevet produceret. USAF har indledt forhandlinger med Boeing om anskaffelse af disse fly, som blev overført til lager ved Southern California Logistics Airport i Victorville, Mojaveørkenen feb. 2017. Købet vil blive finansieret i budgettet for FY2018>2022. Flyene vil blive forsynet med nyt kommunikationssystem, defensivt selvbeskyttelsesudstyr samt systemer til at modstå en nuklear eksplosion.

AFM 10/17 : US Air Force tildelte Boeing en kontrakttilføjelse 4/8/2017 for anskaffelse af 2 brugte 747-8 passagerfly med henblik på ombygning til nye Air Force One VIP-transportfly. Følger en aftale fra 2016 vedr. risikoreducerende aktiviteter. Typen skal afløse de eksisterende VC-25A fly fra 2024. USAF har allerede bedt Boeing om at fremkomme med forslag til design, ombygning, test og ibrugtagning af 2 missionsklare fly til transport af USA's præsident. Ombygningen af de nye fly forventes indledt 2019 for at opnå foreløbig operationel status 2024. De 2 fly har været oplagret ved Mojaveørkenen siden den oprindelige køber, det russiske luftfartsselskab Transaero, gik konkurs.

AFM 9/18 : Boeing har vundet US Air Force's formaliserede Air Force One afløsningskontrakt. Aftalen, som blev annonceret 19/7/2018, omfatter design, ombygning, test og levering af 2 fly til transport af den amerikanske præsident frem til 2024. Flyene ombygges fra Boeing 747-8 oplagret ved Mojave Desert. Får den militære tjenestebetegnelse VC-25B.

AFM 5/20 : US Air Force har begyndt arbejdet med at ombygge det første af i alt 2 Boeing 747-8 passagerfly som del af PAR-programmet (Presidential Aircraft Recapilization). Ombygningen af det andet fly vil begynde senere i år, mens de 2 VC-25B modeller efter planen skal afløse luftvåbnets 2 nuværende VC-25A fly (747-200) i 2024.