Iran | Boeing 747

Enhed Eskadrille Base Type Noter
TAB 1 14 TS (?) Tehran-Mehrabad Boeing 747F-131 -

WAPJ 39/99 : Mindst 17 forskellige Boeing 747 har været i tjeneste ved luftvåbnet, men af disse blev 3 ikke brugt, 1 blev afskrevet og 2 solgt. Ex-luftfartselskab 747-100/100F fly, leveret efter ombygning af Boeing i 1975, blev forstærket i 1977/78 af 4 nye 747-2J9F. Base ved Teheran-Mehrabad.

AFM 12/99 : Luftvåbnet råder over 8 Boeing 747-131F transportfly ved Tehran-Mehrabad.

AFM 4/14 : Det første af i alt 3 Boeing KC-747 tankfly [747-131 5-8103; c/n 20080] fra det iranske luftvåben foretog sin første flyvning efter eftersyn ved Fars Co Aircraft MRO Centre 4/3/2014. Flyet, bygget i 1970, blev anskaffet fra TWA maj 1975 sammen med 8 lignende fly samt 3 747-124. Har haft startforbud siden 2009.

AFM 4/18 : Det iranske luftvåbens eneste Boeing 747-270C fly [5-8106; Princess of Babylon (ex YI-AGN)] i passagerkonfiguration indledte depotvedligeholdelse jan. 2018. Flyets instrumenter vil blive gjort kompatible med til IATA's (International Air Transport Association) og ICAO's (International Civil Aviation Organization) standarder. Den første testflyvning forventes at finde sted dec. 2018. Er et af 2 ex-Iraqi Airways eksemplarer [YI-AGO og YI-AGN], som blev evakueret til Iran få dage inden Operation Desert Storm i 1991. Flyene blev senere konfiskeret af Iran, hvorefter YI-AGO blev overført til Iran Air. YI-AGN kom i tjeneste ved det iranske luftvåben til afløsning af et ældre eksemplar [Boeing 747-131F 5-8106], som var blevet bombet af kampfly fra det irakiske luftvåben ved Orumiyeh lufthavnen 1985. Det nye fly blev i første omgang oplagret ved 1st Independent Transport Base, Mehrabad, inden det gennemgik depotvedligeholdelse ved Fajr-Ashian (FARSCo) MRO-centret (maintenance, repair and overhaul) fra 2005 til juli 2007. Blev leveret tilbage til 11th Squadron og gennemførte sin første logistikstøttemission sept. 2007. Flyet fik startforbud maj 2013 af Iranian Civil Aviation Organization, efter at det ikke længere kunne leaset til Saha Airlines med henblik på passagerflyvninger. Et øget behov for at fragte tropper til Syrien førte til en beslutning om at bringe flyet tilbage i tjeneste, hvorefter luftvåbnet indgik en kontrakt med FARSCo dec. 2016. Det iranske luftvåben råder i dag over en flåde på 6 747-131F fly, inkl. 3 tankfly samt 3 747-2J9F fly med fragtdør i næsen. Men kun 3 af disse [5-8101/EP-CQB (verdens ældste aktive 747 fly), 5-8103 (tankfly) og 5-8113 (7472J9F)] er operationelle pga. mangel på reservedele. Disse var blevet opgraderet af FARSCo mellem 2015 og 2017.

AFM 11/20 : Det iranske luftvåben har været verdens eneste operatør af Boeing 747 fly til fragt- og optankningsformål siden 1975. I dag har luftvåben en flåde på 10 eksemplarer i tjeneste ved Boeing 747 eskadrillen, Mehrabad IAP i Tehran. Deres opgaver spænder for optankning af McDonnell Douglas F-4E Phantom II kampfly til transport af militær udrustning og personel, foruden civil fragt som fx nødhjælp. Ud af de 10 Boeing 747 fly er blot 3 stk. operationelle, primært pga., luftvåbnets mangel på finansielle midler til hurtigere vedligeholdelse eller anskaffelse af reservedele til de oplagrede fly. De iranske Boeing 747 fly spillede en afgørende rolle under krigen mod Irak, som begyndte i 1980. Hovedopgaverne omfattede optankning i luften samt logistisk støtte. Efter krigen dannede luftvåbnet Saha Airlines, som overtog 2 Boeing 747 fly hhv. marts 1991 [5-8103; EP-SHC] og nov. 1991 [5-8105; EP-SHD]. Vedligeholdelse og eftersyn af den samlede flåde blev finansieret gennem indtægter fra civile fragtopgaver. Men til trods for dette blev antallet af flyvedygtige Boeing 747 fly ved luftvåbnet gradvist reduceret til kun 5 stk., inkl. 3 Boeing 747-131F tankfly [5-8103, 5-8105 og 5-8107] samt 2 Boeing 757-2J9F modeller [5-8114 og 5-8115]. Yderligere et fly [5-8116; EP-ICC] overgik til Iran Air., indtil det blev udfaset i 2002. I perioden mellem 2002 og 2005 var kun et enkelt Boeing 747-131F fly [5-8012] samt en KC-747 model [5-8103] flyvedygtige.