Tyskland | Bell UH-1D

Enhed Eskadrille Base Type Noter
LTG 61 612 Staffel Landsberg UH-1D SAR; ud 2012
LTG 63 2 Staffel Hohn UH-1D SAR
HTG 64 641 Squadron Ahlhorn UH-1D (24) opløst 9/1993>LTG 61 1979
642 Squadron Ahlhorn UH-1D (24) >LTG 63 1993
643 Squadron Ahlhorn UH-1D (24) >LTG 62 9/1993>Holzdorf
LIR2 - Diepholz UH-1D -

HTG = Hubschraubertransportgeschwader (Helicopter Transport Wing)
LTG = Lufttransportgeschwader

EWAP/86 : Det tyske luftvåben modtog 138 Bell UH-1D Iroquois helikoptere, hvoraf størstedelen fortsat er i tjeneste. Typen opereres af Lufttransportgeschwader 61 ved Landsberg (2 eskadriller) og Hubschraubertransportgeschwader 64 ved Ahlhorn (3 eskadriller). Ltg-61 yder desuden SAR-dækning fra Bremgarten, Goose Bay (Canada), Manching, Neuberg og Pferdsfeld, hver med et detachement med 2 UH-1D. Ligeledes dækker Htg-64 Beja, Hopsten, Jever og Norvenich, mens enhedens Hubschrauberfuhrerschule har 12 helikoptere ved Fassberg til pilottræning. Endelig råder luftvåbnets VIP-transporteskadrille, Flugbereitschaftstaffel (FBS), ved Köln/Bonn over 4 UH-1D helikoptere.

WAPJ 17/94 : Det tyske luftvåbens HTG 64 blev opløst ved Ahlhorn efter ceremoni 22/9/1993. Enhedens 3 eskadriller med Dornier-byggede UH-1D Iroquois helikoptere er blevet fordelt mellem de 3 afdelinger med Transall C.160D transportfly. 641 Squadron blev overført til LTG 61 ved Landsberg/Penzing 1/4/1979 som 613 Squadron, mens 642 Staffel flyttede med sine 24 UH-1D helikoptere til LTG 63 ved Hohn juni 1993. 643 Squadron har sluttet sig til LTG 62 fra 1/9/1993, men samme dag har LTG 62 oprettet et helikopterdetachement ved Holzdorf i den østlige del af landet. Forventes at overflytte samtlige af sine 24 Bell helikoptere til denne tidligere base for det østtyske luftvåben. Enhedens C.160D fly vil følge efter, når infrastrukturen er på plads. For at forøge antallet af helikoptere i den vestlige og centrale del af Tyskland vil der efter planen blive oprettet en eskadrille med 20 UH-1D hleikoptere ved Nörvenich april 1994.

AFM 2/18 : Det tyske luftvåbens Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61) ved Landsberg/Lech, Penzing i Bayern mistede sin 2. Staffel (2nd Squadron) med UH-1D helikoptere ultimo 2012. Helikopterne, som var blevet brugt til transport- og SAR-opgaver, blev overført til den tyske hær.


HÆREN

Enhed Eskadrille Base Type Noter
HFR 6 1 Staffel Itzehoe/Hohenlockstedt UH-1D opløst
2 Staffel Itzehoe/Hohenlockstedt UH-1D opløst
HFR 10 (ex LHFTR 10) 1 Staffel Fassberg UH-1D opløst
2 Staffel Fassberg UH-1D opløst
LHFTR 20 - Roth UH-1D (40) -
HFR 30 (THR 30) 1 Staffel Niederstetten UH-1D opløst
2 Staffel Niederstetten UH-1D opløst
HFWS - Bückeburg/Celle UH-1D -
THR-10 - Fassberg UH-1D afløses af NH90
THR-30 - Niederstetten UH-1D afløses af NH90

HFR = Heeresfliegerregiment (hærflyverregiment) | LHFTR = Leichte Heeresfliegertransportregiment
Staffel = eskadrille.
HFWS = HeerefliegerWaffenschule (hærens flyveskole).
THR = Transporthubschrauberregiment (transporthelikopterregiment)

AFW/84 : Den tyske hærs lette transportregimenter (LHRTR | Leichte Heeresfliegertransportregiment) er udrustet med hver 40 Bell/Dornier UH-1D helikoptere, hvoraf 387 stk. blev bygget under licens i Tyskland. Omfatter LHFTR 10 ved Celle, LHRTR 20 ved Roth og LHFTR 30 ved Fritzlar. Heeresflieger Waffenschule (HflWaS) ved Buckeburg råder over 30 UH-1D t til træning, mens Heeresfliegerbattalion 6 ved Itzehoe har 20 UH-1D helikoptere. Huey modellen forventes at blive afløst i 1980'erne af en ny helikoptertype, som skal udvikles og bygges af et europæisk konsortirum bestående af MBB, Aérospatiale, Agusta og Westland.

EWAP/86 : Hæren råder over ca. 190 af de i alt 204 UH-1D, som blev bygget under licens af Dornier.

AFM 2/97 : Planer om at beholde hele flåden af UH-1D helikoptere i tjeneste efter år 2000 er blevet opgivet pga. spareplaner. Det er nu planlagt at udfase 52 af de 176 operationelle helikoptere i løbet af 1997. Resten afløses af nye NH 90 helikoptere fra 2003.

WAPJ 29/97 : Besparelser og problemer med reservedele tvinger Heeresflieger til at trække over 50 af sine 176 Bell UH-1D flereformålshelikoptere tilbage fra tjeneste. Vil blive kannibaliseret for at holde de resterende 124 eksemplarer i tjeneste frem til den planlagte erstatning med TTH-90 helikoptere fra omkring 2003.

AFM 4/01 : Heeresfliegerregiment 6 ved Itzehoe med Bell UH-1D helikoptere skal opløses. Niederstetten, som huser Heeresfliegerregiment 30 med UH-1D, skal udbygges.

AFM 1/08 : En Bell UH-1D helikopter [73+62] fra THR.30 styrtede ned ved Adolzhausen under flyvning i lav højde 6/11/2007. Alle 4 ombordværende slap uskadte.

AFM 4/13 : Det tyske forsvars SAR-tjeneste blev overført fra lutvåbnet (Luftwaffe) til hærens flyvetjeneste (Heeresflieger) 19/12/2012. Sker som led i den generelle overførsel af helikoptere fra luftvåbnet til hæren. I de næste 2 år vil UH-1D SAR-besætninger fra den tidligere LTG 61 ved Landsberg/Penzing fortsætte sine operationer fra Penzing, Nörvenich og Holzdorf under kommando af hærens THR-30 (Transporthubschrauberregiment). Opgaverne vil overgå til nye NH90 helikoptere i 2016, hvorefter UH-1D udfases i 2017.

AFM 5/20 : Den tyske hærs flyvetjeneste (Heeresflieger) vil efter planen udfase sin flåde af Bell UH-1D helikoptere [inkl. 73+08] med redningsopgaver 30/6/2020. Typen har været i tjeneste siden aug. 1967. Den sidste operationelle enhed er Transporthubschrauberregiment 30 (TrspHubschrRgt 30/Transport Helicopter Regiment 30) ved Niederstetten i Baden-Württemberg. UH-1D vil blive afløst af H145M SAR, hvoraf den første blev leveret 10/12/2019. de nye helikoptere vil gradvist blive stationeret ved Niederstetten, Holzdorf og Nörvenich. Det sidste eksemplar af yderligere 6 stk. vil efter planen blive leveret primo 2021.