Filippinerne/King Air 90

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Naval Air Group Naval Aviation Squadron MF-30 Sangley Point TC-90 (5) -

FG 10/3/16: Filippinerne har planer om at lease 5 Beechcraft King Air 90 fly fra Japan for at forstærke landets maritime patruljering. Den japanske flådes flyvetjeneste råder over 27 King Air 90 træningsfly med den lokale betegnelse TC-90. Flyene ville blive brugt til patruljering i det Sydkinesiske Hav, hvor også Indonesien, Kina, Malaysia og Vietnam har økonomiske interesser. Det vides endnu ikke, hvornår flyene vil blive leveret eller om de vil blive forsynet med sensorer.

AFM 5/16 : 5 Beech TC-90 King Air træningsfly fra den japanske flåde vil blive leaset til den filippinske flåde, hvor de vil blive brugt til maritime patruljeopgaver. Projektet blev bekræftet af Filippinernes præsident 9/3/2016. Flyene vil blive brugt til patruljering af landets territorialfarvand samt omstridte øgrupper i det Sydkinesiske Hav. Det vides endnu ikke, om flyene vil blive forsynet med specialudstyr.

AFM 12/16 : Japan og Filippinerne har 26/10/2016 afsluttet en leasingaftale for 5 Beech TC-90 King Air træningsfly fra den japanske flåde. Flyene vil blive brugt af den filippinske flåde til maritim patruljering. Sekundære opgaver omfatter katastrofehjælp og humanitære operationer. Aftalen kan forlænges med et år ad gangen, men flåden håber at kunne beholde flyene i op til 20 år. 6 besætningsmedlemmer fra Filippinerne vil blive trænet som instruktører i Japan inden leveringen af de 2 første fly, som efter planen vil ske i marts eller april 2017. Typen vil blive stationeret ved flådens hovedbase, Danilo Atienza AB, Sangley Point, Cavite. Japan har til hensigt at donere flyene til Filippinerne på længere sigt. En foreløbig aftale var blevet indgået 29/2/2016.

AFM 6/17 : De 2 første Beechcraft TC-90 trænings- og maritime overvågningsfly udlånt af Japan er ankommet til Filippinerne. Flyene, som vil blive brugt til patruljering af det Sydkinesiske Hav, ankom til en flådebase i Sangley Point, Cavite provinsen 27/3/2017. Japan vil lease i alt 5 overskydende TC-90 fly til den filippinske flåde.

AFM 12/17 : Det japanske forsvarsministerium har planer om at donere 5 Beechcraft TC-90 træningsfly til Filippinerne. Omfatter 2 eksemplarer, som allerede er blevet leaset af Filippinerne, samt 3 stk. som skulle være leaset fra marts 2018. Alle 5 fly, som tidligere var i tjeneste ved den japanske flåde, vil blive leveret ultimo marts 2018. Aftalen af 23/10/2017 følger efter en ny lov, som tillader overførsel af brugt forsvarsmateriel til udviklingslande som hjælp.

AFM 1/18 : Den filippinske flådes første King Air C90 fly kom formelt i tjeneste ved Headquarters Naval Air Group, Naval Base Heracleo Alano, Sangley Point, Cavite City 21/11/2017. Forinden var flyet blevet forsynet med nyt navigations- og maritimt overvågningsudstyr. Er et af i alt 2 udfasede TC-90 træningsfly [6822 (c/n LJ-1146) og 6824 (c/n LJ-1336)] fra den japanske flåde, som var ankommet til Sangley Point 27/3/2017. Det andet eksemplar er fortsat under ombygning og en leveringsdato kendes endnu ikke. I alt 5 fly af denne type vil blive leaset fra Japan, som i første omgang ønskede at donere flyene til Filippinerne. Samtlige fly vil formelt blive overdraget til Filippinerne, når de sidste 3 fly ankommer ultimo marts 2018. 4 besætninger fra den filippinske flåde har allerede gennemgået omskolingstræning på typen i Japan, mens yderligere 2 fortsat er under uddannelse ved Kyoiku Kokugun Tokushima (Tokushima Air Training Group)/202 Kyoiku Kokutala (Air Training Squadron). Er del af flådens Kyoiku Koku Shudan (Air Training Command) ved Tokushima, hvor flyene tidligere var i tjeneste. Filippinerne vil bruge typen til træning og kystovervågning.

AFM 5/18 : Det japanske forsvarsministerium har overdraget de sidste 3 brugte Beechcraft TC-90 King Air fly til den filippinske flåde. Flyene [6825 (c/n LJ-1337), 6826 (c/n LJ-1338) og 6827 (LJ-1339)] ankom til Naval Air Group (NAG), Sangley Point, Cavite City 26/3/2018. Havde tidligere været i tjeneste ved den japanske flådes 202 Kyoiku/Kyoiku Kokugun Tokushima ved Tokushima. Japan har doneret i alt 5 TC-90 fly til Filippinerne, hvoraf de 2 første eksemplarer [6822 (c/n lJ-1146) og 6824 (c/n LJ-1336)] var ankommet til Sangley Point 27/3/2017. Efter installation af forskellige sensorer og maling var det første fly kommet i filippinsk tjeneste [som 390] 21/11/2017, efterfulgt af det næste fly [392] 19/3/2018.

AFM 8/18 : Japan har tilbudt at levere yderligere Beech TC-90 King Air fly til den filippinske flåde juni 2918. Den japanske flåde har hidtil overørt 5 TC-90 til til Filippinerne, hvoraf de 2 første ankom marts 2017, efterfulgt af de resterende 3 fly 26/3/2018. De 2 første fly kom i tjeneste efter ombygning hhv. nov. 2017 og marts 2018, mens det tredje eksemplar [394] formelt kom i tjeneste ved Naval Air Group (NAG) 29/5/2018 under ceremoni ved NAG HQ, Naval Base Heracleo Alano, Sangley Point, Cavite City. På det tidspunkt var de sidste 2 fly fortsat ved at må monteret nyt udstyr, men forventes at komme i tjeneste i løbet af kort tid.

AFM 5/19 : Det fjerde udfasede Beechcraft TC-90 King Air fly fra den japanske flåde er kommet i tjeneste ved den filippinske flådes flyvetjeneste. Flyet [393] kom i tjeneste efter en ceremoni ved Naval Base Heracleo Alano, Sangley Point, Cavite City 18/3/2019. Japan har doneret i alt 5 King Air fly til den filippinske flåde. Efter ombygning iht. filippinske krav kom det første eksemplar i tjeneste nov. 2017, efterfulgt af det andet fly marts 2018 og det tredje fly maj 2018. Japan har desuden tilbudt at levere yderligere fly.