Indien | British Aerospace Sea Harrier

Sea Harrier FRS.51 fra den indiske flåde

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- INAS 300 White Tigers Goa/Dabolim Sea Harrier FRS.51/T.60 udfaset 5/2016>MiG-29K
SHOFTU INAS 551/B Flight Goa/Dabolim Sea Harrier opløst?
- INAS 552 Goa/Dabolim Sea Harrier T.60 OCU

IDR 10/84 : Sea Harrier kampfly er nu kommet i aktiv tjeneste ved den indiske flådes No 300 (White Tiger) Squadron, som er baseret ved Goa. Typen vil sammen med tosædede kamptrænere operere fra den indiske flådes hangarskib INS Vikrant.

EWAP/86 : 300 Squadron ved Goa opererer 6 Sea Harrier FRS.51 og T.60 træningsfly fra hangarskibet Vikrant. En anden eskadrille dannes når yderligere 10 FRS.51 og 2 T.60 leveres.

AFM 4/92 : Den indiske flåde indgik kontrakt for 6 Sea Harrier Mk 51 og 2 T.60 træningsfly 12/79, efterfulgt af et lignende antal fly 25/11/1985 og ca. 7/1 fly 9/10/1986. Træning gennemføres ved B Flight under 551 Squadron, INS Hansa (Goa-Dabolim). Den aktive enhed er 300 White Tiger Squadron, som opererer fra hangarskibene Viraat og Vikrant (ex HMS Hercules).

AFM 4/96+1/97 : Et Sea Harrier FSR.51 kampfly [IN620] fra 300 Squadron gik tabt 8/2/1996.

AFM 8/96+1/97 : Et Sea Harrier FRS.51 kampfly [IN612] fra INAS 300 gik tabt 9/12/1994. Piloten skød sig ud med katapultsæde.

AFM 12/97 : Et Sea Harrier FRS.51 kampfly [IN611] fra INAS 300 styrtede ned i det Arabiske Hav under flyvning fra Goa/Dabolim 1/10/1997. Piloten meldte om tekniske problemer inden ulykken og er meldt savnet.

AFM 1/03 : 2 ex-RAF Harrier T.4 træningsfly blev leveret til den indiske flåde 16/9/2002. Blev leveret ombord på et An-124 transportfly. Har fået den lokale betegnelse Harrier T.4(I). Flyene er ZB600 (nu IN656) og ZB602 (nu IN655).

AFM 5/05 : Flådens 14 tilbageværende Sea Harrier FRS.51 fly vil gennemgå en begrænset opgradering ved Bangalore (HAL). Vil modtage nye radarer, nye luft-til-luft missiler fra Rafael i Israel mv.

AFM 9/05 : Flåden aktiverede en ny eskadrille, INAS 552, ved Naval Station Hansa, Goa/Dabolim 7/7/2005. Vil fungere som træningsenhed for flådens Sea Harrier fly som afløser for B Flight under INAS 551. Var indtil 1991 kendt som SHOFTU (Sea Harrier Operational Flying Training Unit).

AFM 3/06 : Den indiske flåde ønsker at erhverve 10 brugte Sea Harrier FA.2 kampfly, som tidligere har været i tjeneste ved Royal Navy. Har tidligere modtaget 23 Sea Harrier FRS.51 og 6 Harrier T.60 fly.

AFM 12/06 : Den indiske flådes planer om at erhverve 8 brugte Sea Harrier FA.2 jagerfly fra Royal Navy menes at være opgivet. Flåden har ellers mistet 6 fly af denne type siden den kom i tjeneste.

AFM 11/07+12/07 : Et Sea Harrier FRS.51 kampfly [IN608] fra INAS 300 styrtede ned i den Bengalske Bugt efter at have mistet motorkraft 9/9/2007. Flyet var på vej tilbage til hangarskibet INS Viraat (R22) under øvelse. Piloen skød sig ud med katapultsæde.

AFM 2/08+04/08 : Et Sea Harrier FRS.51 kampfly [IN613] fra INAS 552 styrtede ned ved Goa/Dabolim 24/12/2007.

AFM 4/08 : Den indiske flåde vil modtage 4 udfasede Sea Harrier FA.2 jagerfly fra den britiske flåde. Vil blive brugt som reservedele. Indien købte oprindeligt 24 Sea Harrier FRS.51, 4 T.60 og 2 T.4(I) kampfly, hvoraf 12 FRS.51 og 2 T.60 er gået tabt ved ulykker.

AFM 5/08 : Den indiske flåde står over for mangel på Sea Harrier kampfly pga. voksende antal ulykker. Desuden bliver en antal fly taget ud af tjeneste for at gennemgå opgradering frem til 2009. Storbritannien har tilbudt levering af 4 brugte Sea Harrier FA.2 fra Roual Navy, som kunne bruges til reservedele.

AFM 10/09 : Et Sea Harrier FRS51 kampfly [IN622] styrtede ned i det Arabiske Hav 28 km vest for Goa 21/8/2009. Flyt var lettet fra Indian Naval Station Hansa ved Goa/Dabolim for at gennemføre en træningsflyvning. Piloten blev dræbt.

DN 23/3/16 : Den indiske flåde har udfaset sin styrke af Sea Harrier kampfly, som opererede fra hangarskibet INS Viraat. Typen vil efter planen blive afløst af MiG-29K fly anskaffet fra Rusland. Indien modtog i alt 30 britisk-byggede Sea Harrier fly fra 1983, hvoraf kun 11 stk. nu er tilbage. Tidligere planer om at opgradere flyene blev opgivet og Sea Harrier piloter modtager nu træning på MiG-29K fly. Flåden havde tidligere planer om at anskaffe indisk-producerede Light Combat Aircraft (Naval) kampfly, men udviklingsprogrammet er mere end 15 år forsinket. Hindustan Aeroanutics Ltd gennemørte en begrænset opgradering af Sa Harrier flyene i 2009, men anskaffelsen af reservedele fra BAE Systems er blevet problematisk, da produktionen af flytypen er blevet indstillet. Opgraderingen omfattede multimode [EL/M-2032] ildkontrolradar fra Elta, Israel samt Derby BVR (beyond-visual-range) luft-til-luft missiler. I 2006 havde flåden planer om at anskaffe udfasede fly fra Royal Navy i Storbritannien, men dette program blev senere opgivet af forsvarsministeriet. Sea Harrier flyene er nu blevet oplagret ved flådens luftbase i Goa, hvor de afventer fordeling mellem forskellige museer. Hangarskibet Viraat vil muligvis blive udfaset ultimo 2016. Blev oprindeligt anskaffet fra Royal Navy 1986, hvor det havde navnet HMS Hermes.

AFM 5/16 : Seks Sea Harrier FRS51 kampfly fra den indiske flåde forlod hangarskibet INS Viraat (R 22) for sidste gang 6/3/2016, for at vende tilbage til deres landbase ved INS Hansa, Goa-Dabolim. Flyvningen markerede typens sidste operationelle flyvning efter 33 års tjeneste. Flyene blev formelt udfaset 22/3/2016, hvorefter de 11 resterende fly har været oplagret ved INS Hansa. Forventes at blive bevaret rundt omkring på forskellige baser. Indien modtog i alt 23 nybyggede Sea Harrier FRS51, 6 tosædede Harrier T60 kamptrænere samt 2 udfasede Harrier T4N fly fra Royal Navy opgraderet til T60 standard fra 1983. Havarier, mangel på reservedele og kannibalisering havde reduceret anstallet af operationelle fly til kun 11 stk. Piloterne fra eskadrille INS 300 White Tigers vil nu blive omskolet til MiG-29K kampfly, mens eskadrillen efter planen vil blive gendannet med MiG-29K fly til operationer fra det indsik-byggede hangarskib INS Vikrant, som efter planen vil være klar til tjeneste fra omkring 2018 til 2019. INS Viraat forventes udfaset senere i år.

FG 12/5/16 : Den indiske flåde har formelt udfaset sine sidste British Aerospace Sea Harrier FRS51 kampfly under ceremoni ved INS Hansa i Dabolim, Goa. Samtidig kom de nye RSK MiG-29K fly i tjeneste ved eskadrille INAS 300 White Tigers. Sea Harrier flyene havde opereret i luftforsvarsrollen fra hangarskibene INS Vikrant og INS Viraat i 33 år. Sidstnævnte bliver udfaset i år. De aldrende Sea Harrier fly var blevet stadig dyrere at vedligeholde og foretog deres sidste flyvning fra INS Viraat 6/3/2016. Omkring 11 fly var tilbage i tjenste ved udfasningen, inkl. 2 tosædede træningsfly. Omkring halvdelen af de indiske fly var gået tabt ved havarier siden typen kom i tjeneste. Den indiske flåde have besluttet at anskaffe Sea Harrier FRS Mk 51 fly i 1979 og indgik kontrakt for de første 6 ensædede jagerfly samt 2 T Mk 60 træningsfly. Disse fly afløste flådens Hawker Sea Hawk fly, som var blevet udfaset i 1978. De 3 første Sea Harrier fly ankom til Dabolim 16/12/1983. Typen var i indisk tjeneste et helt årti efter at Royal Navy i Storbrtiannien havde udfaset sine fly.