Canada/Firefly

Enhed Eskadrille Base Type Noter
3 Canadian Forces Flying Training School Primary Flying School Portage la Prairie, MT T-67C3 Firefly -

AFM 11/91 : Canadair's Military Aircraft Division har vundet CFTS-kontrakten (Contracted Flying Training and Support) om levering af pilottræning til det canadiske luftvåben. Kontrakten vil løbe over 5 år og dækker primær-, basis-, helikopter-, flermotor og avanceret træning. Samtidig overtager Canadair luftvåbnets flyvetræningsbase ved Portage la Prairie, Manitoba. De første undervisningshold begynder juli 1992 med 12 nye Slingsby T67C Firefly træningsfly. Piloteleverne vil modtage i alt 27 timers træning på denne flytype.

WAPJ 15/93 : Det canadiske luftvåbens 14 Training Group havde ansvaret for alle træningsopgaver frem til 1990, hvorefter operationerne blev overtaget af Air Command Headquarters gennem Training and Reserve Branch, specielt Operations and Training Cell. Besparelser som del af det føderale budget for 1989 førte til overvejelser om at privatisere luftvåbnets primærflyvetræning, som på det tidspunkt blev gennemført ved CFB Portage la Prairie. Denne base skulle efterfølgende lukkes. Mulighederne for at lade civile leverandører understøtte helikopter- og flermotoret flyveskoler blev ligeledes undersøgt og vurderet til at være realisabel. En licitationsrunde blev indledt marts 1991 med et team anført af Canadair som vinder. De 2 andre tilbudsgivere var Northwest Industries (et datterselskab til CAE Industries) samt British Aerospace Canada i samarbejde med Canadian Helicopters. Den canadiske regering besluttede derefter, at træningen skulle forblive ved Portage under en civil kontrakt. Canadair, som er den primære leverandør, er ansvarlig for kontrakten som helhed og er specielt optaget af gennemførslen af primærflyvetræning.
   Underleverandører med ansvar overfor Canadair omfatter: Field Aviation, som er ansvarlig for vedligeholdelse af alle fly anvendt til flyvetræning (omfatter Slingsby T67C3 Firefly til primærflyvetræning, Beech King Air C90A til flermotoret træning samt Bell CH-139 JetRanger (Bell 206B) til basishelikoptertræning). Midwest Helicopters, med ansvar for vedligeholdelse af helikoptere, som luftvåbnet har udleaset til leverandøren. Instruktørpiloter til helikoptertræning er personel fra det canadiske luftvåben, som er underlagt 3 CFFTS (No. 3 Canadian Forces Flying Training School) ved Winnipeg. Atlantis Aerospace leverer alle jordbaserede træningssystemer.
   Konsortiet anvender navnet Canadian Aviation Training Centre (CATC). CFB Portage blev lukket som en militærbase 1/9/1992 og blev efterfølgende overdraget til SACI (Southport Aerospace Centre, Inc.), en nyligt dannet lokal non-profit gruppe med ansvar for lokaliteten. Samme måned indledte CATS træningen af den første testgruppe på 10 flyveelever, mens det første fulde flyvekursus med 26 elever efter planen skulle begynde træningen 4/1/1993. Ifølge kontrakten skal der uddannes 150 piloter om året. I marts 1993 var samtlige King Air C90A fly [901-908] i tjeneste og 10 T67C3 fly opererede ved Southport, mens 2 andre Firefly fortsat var ved at blive samlet [201-212].

EWAF/99 : Det private firma Canadian Aerospace Training Centre består bl.a. af Primary Flying School med 12 Slingsby T-67C3 Firefly fly. Er underlagt luftvåbnets 3 Canadian Forces Flying Training School ved Portage la Prairie, Manitoba.