Albanien/Luftbaser

kort
Luftvåbnet
Tiranë/Lapraka
Vlorë
Berat-Kuçovë
Lezhë-Zadrima (Gjadër)
Tiranë-Rinas
Tiranë-Farka
Akerni (Pish Poro/Mifol)
Cerrik
Gjirokastër
Sazan-øen
Korcë
Kukesi
Orishti
Shijak
Kukës
 
TEST