Wielingen-klassen FFG (E-71) Belgien

Den bulgarske fregat Drazki Type: Fregat
Deplacement:
1.940/2.430 tons
Dimensioner: 106,5 x 12,3 x 5,6 m
Bevæbning: 4 MM 38 Exocet SSM; 8 x Sea Sparrow SAM: 1 100mm Model 1968 kanon; 2 Giat 20mm kanoner; 1 375mm Mk 54 6-løbet ASW-raketkaster; 4 TR til ECAN L-5 ASW-torpedoer; 4 12,7mm maskingeværer
Besætning: 13 officerer, 146 befalingsmænd/menige
Maskineri: (CODOG) 1 Rolls Royce Olympus TM3B gasturbine på 25.440 hk; 2 Cockeril 240 CO V 12 dieselmotorer på 6.000 hk
Servicefart: 26 knob/20 på dieselmotorer
Rækkevidde: 4.500 sømil ved 18 knob
Værft: -

Belgien: 2 (4÷2)

Navn
Køllagt
Søsat
Tjeneste
Noter
F 910 Wielingen 5-3-74 30-3-76 20-1-78 Zeebrugge > Bulgarien 08
F 911 Westdiep 2-9-74 8-12-75 20-1-78 Zeebrugge > Bulgarien ultimo 08
F 912 Wandelaar 28-3-75 21-6-77 22-10-78 Zeebrugge > Bulgarien ultimo 05
F 913 Westhinder 8-12-75 31-1-77 27-10-78 Zeebrugge >ophugget

Bulgarien: 2 (+1)

Navn
Køllagt
Søsat
Tjeneste
Noter
41 Drazki (ex F 912 Wandelaar) 28-3-75 21-6-77 22-10-78 fra Belgien ultimo 05
42 Verni (ex F 910 Wielingen) 5-3-74 30-3-76 20-1-78 erhvervet 2008; overført 2/09
43 Gordi (ex F 911 Westdiep) 2-9-74 8-12-75 20-1-78 erhvervet 2008

 

Rækkevidde (sømil) 4.500 ved 18 knob/6.000 ved 15 knob
Bevæbning 4 Aerospatiale MM-38 Exocet SSM (2 dobbelte containere)
1 Raytheon Sea Sparrow Mk 29 SAM (8-dobbelt raketstyr)
1 Creusot-Loire 100mm/55 Mod 68 kanon
2 533mm torpedorør til ECAN L5 Mod 4 torpedoer
1 Creusot-Loire 375mm 6-løbet ASW-mortér med Bofors raketter

JFS 05/06: Den belgiske flåder ønsker at erhverve 2 brugte fregatter samt at modernisere de 2 sidste Wielingen-klassen fregatter.

JFS 06/07: Yderligere 2 fregatter af Wielingen-klassen forventes overført til Bulgarien.