Osprey-klassen MHC USA

Deplacement: 907 tons (fuldt lastet)
Dimensioner: 57,3 x 11,0 m
Besætning: 5 officerer, 46 menige
Motorer: 2 dieselmotorer á 800 hk
Fart: 10 knob
Bevæbning: 2 12,7mm MG

Grækenland: 2

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
M 61 Euniki (ex MHC 53) 6-6-91 2-2-93 11-8-95 -
M 64 Kalypso (ex MHC 52) 11-10-89 21-3-92 6-8-94 -

USA: 0 (12-12)

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
MHC 51 Osprey 16-6-88 23-3-91 20-11-93 Ingleside, TX; udfaset 6/06
MHC 52 Heron 11-10-89 21-3-92 6-8-94 Ingleside, TX > Grækenland
MHC 53 Pelican 6-6-91 2-2-93 11-8-95 Ingleside, TX > Grækenland
MHC 54 Robin 2-6-92 11-9-93 11-5-96 Ingleside, TX; udfaset 2006
MHC 55 Oriole 3-8-91 22-5-93 16-9-95 Ingleside, TX > Taiwan
MHC 56 Kingfisher 12-2-93 18-6-94 26-10-96 Ingleside, TX > Litauen
MHC 57 Cormorant 4-10-93 21-10-95 12-4-97 Ingleside, TX > Litauen
MHC 58 Black Hawk 3-9-92 27-8-94 27-4-96 Ingleside, TX > Tyrkiet
MHC 59 Falcon 1-7-93 3-6-95 8-2-96 Ingleside, TX > Taiwan
MHC 60 Cardinal 13-4-94 9-3-96 18-10-97 Ingleside, TX; udfaset 07
MHC 61 Raven 1-4-95 28-9-96 5-9-98 Ingleside, TX>Egypten
MHC 62 Shrike 12-9-95 24-5-97 31-5-99 Ingleside, TX > Tyrkiet

IDR 3/87: US Navy har annulleret sit MSH-program, ifølge hvilket Bell Halter havde modtaget en kontrakt for bygning af et planlagt antal på 17 overflade effektskibe minestryger/jagere. Hovedårsagen til afviklingen af programmet var den fejlslagne strukturelle test af en testsektion i fuld skala bygget af Bell Halter, da den blev udsat for stødtest under vandet. Det italienske værft Intermarine har modtaget en kontrakt fra US Navy for udvikling af en version af selskabets minejager af Lerici-klassen til bygning som MHC (minehunter, coastal) og de ubrugte midler fra MHS-programmet vil blevet overført til MHC-programmet. Intermarine forventer, at en følgekontrakt for bygning af det første MHC-fartøj vil blive indgået i marts 1987. Kongressen insisterer på, at samtlige MHC-modeller skal bygges i USA. I jan. 1987 etablerede Intermarine et datterselskab i USA, Intermarine USA, som har indgået et samarbejde med det amerikanske kemiselskab Hercules for bygning af MHC ved et leaset skibsværft, Sayler Marine, ved Savannah i staten Georgia. Intermarine vil have en stor andel af det fælles selskab. Hercules har allerede forbindelser, på det kemiske område, med Intermarine's moderselskab Montedison. Teknologien til bygningen af minejageren vil komme direkte fra Intermarine's værft ved Sarzana, nær La Spezia, foruden (i hvert fald i den indledende periode) et lille antal nøglepersoner. Arbejdet på støbeformen til skroget menes allerede at være godt fremskredet ved Sarzana – i forventning om en kontrakt – og formen ville blive transporteret til Georgia for bygning af det første fartøj. Bygningen af efterfølgende partier af MHC-fartøjer vil blive åbnet for en konkurrencebaseret udbudsrunde og Intermarine vil håndtere overdragelsen af en komplet datapakke til US Navy, som kan overdrages til et andet bygningsværft. MHC vil være betydeligt større end Lerici. Vil medføre den samme missionsudrustning som for den planlagte MSH-model – dvs. den massive General Electric AN/SQQ30 minejagersonar med variabel dybde (og Raytheon AN/SQQ-32 system forventes at afløse den i begyndelsen af 1990'erne) samt Honeywell MNS (Mine Neutralization System), som omfatter en fjernstyret undervandsdrone til minebortskaffelse. Desuden vil en større strømgenereringskapacitet og et kraftigere drivkraftsanlæg være nødvendige. Disse krav vil resultere i et fartøj på 700 tons, 6-7 meter længere end Lerici med 50 meter og omkring 2 meter bredere. Den krævede operationstid er på 7 dage. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at MCH vil blive forsynet med bov-til-stævn optankningssystem og længden på kablet til både AN/SQQ-30 og AN-/SQQ-32 sonarerne er på omkring 300 meter, hvilket antyder, at flåden har til hensigt at anvende fartøjet ud til kanten af kontinentalsoklen og ikke kun i kystfarvende som tidligere oplyst.