McDonell-Douglas/British Aerospace AV-8B/TAV-8B Harrier II

AV-8B Harrier II fra det amerikanske marinekorps

Italien: 16/2 AV-8B/TAV-8B

Enhed Base Type Noter
Gruppo Aerei Imbarcati Grottaglie  AV-8B/TAV-8B -

Noter: Overvejer at bestille yderligere 4-6 AV-8B, så man kan operere fra 2 hangarskibe.

Spanien: 9/9/2?

Enhed Base Type Noter
Escuadrilla 009 Rota AB EAV-8B/EAV-8B+/TAV-8B -

AFM 3/06: Den spanske flåde har modtaget i alt 12 EAV-8B Harrier kampfly [VA.1-13>VA.1-24], 8 nybyggede EAV-8B+ Harrier [VA.1B.25-VA.1B-32] og 1 TAV-8B [VAE.1A-33]. 5 EAV-8B blev senere opgraderet til EAV-8B+ standard [VA.1B-35>VA.1B-39]. Tilbage er 4 EAV-8B og 12 EACV-8B+.

Storbritannien

Enhed Base Type Noter
800 NAS RAF Cottesmore Harrier GR.7/9 dannet 31/3/06
801 NAS RAF Cottesmore Harrier GR.7/9 dannet 1/10/06

AFM 5/06: 800 NAS blev gendannet 31/3/06 med Harrier GR.7/9 kampfly. Enheden blev opløst med Sea Harrier FA.2 fly for to år siden. Får følgeskab af 801 NAS 1/10/06.

AFM 11/06: 801 NAS blev reaktiveret 1/10/06 6 måneder efter at enhedens Sea Harrier FA.2 jagerfly blev udfaset. Bliver den fjerde og sidste eskadrille under Joint Force Harrier-programmet.

USA (Marinekorpset): 119/15 AV/TAV-8B

Enhed Base Type Noter
VMA-211 Wake Island Avngers MCAS Yuma, AZ AV-8B CF
VMA-214 Black Sheep MCAS Yuma, AZ AV-8B WE
VMA-223 Bulldogs MCAS Cherry Point, NC AV-8B/B+ WP
VMA-231 Ace of Spades MCAS Cherry Point, NC AV-8B/B+ CG
VMA-311 Tomcats MCAS Yuma, AZ AV-8B WL
VMA-513 Flying Nightmares MCAS Yuma, AZ AV-8B WF
VMA-542 Flying Tigers MCAS Cherry Point, NC AV-8B WH
VMAT-203 Hawks MCAS Cherry Point, NC AV-8B/TAV-8B KD (træning)

JDW 32/01: Marinekorpset har modtaget den første af i alt 17 opgraderede TAV-8B Harrier træningsfly. Kan nu operere om natten og har fået kraftigere 408 Pegasus motorer.