Trojanske Krig

 
1204-1194 f.Kr.

I en krig, hvor legender forekommer uigenkaldeligt at have svejset historiske kendsgerninger over, lagde en græsk hær, kendt som Achaeanere, byen Troja i Lilleasien under belejring, lige syd for Dardanellerne. Ifølge græsk mytologi blev grækerne kommanderet af kong Agamemnon af Mykene, broder til kongen af Sparta, Menelaus. Krigen skal efter sigende være begyndt, da Helene, Menelaus' hustru, blev lokket til Troja af Paris, søn af den trojanske konge, Priam. I ni år var grækerne ude af stand til at gennemtrænge byens solide mure. I det tiende år blev Hector, en anden af kong Priams sønner, dræbt i en individuel kamp mod den temperamentsfulde græske helt Achilleus. Achilleus blev til gengæld dræbt af Paris.
   Derpå forsøgte grækerne at vinde slaget ved list. De byggede en enorm træhest, i hvilken et hundrede krigere skjulte sig. Resten af den græske hær lod som om den træk sig tilbage til øen Bozcaada (Tenedos). Trojanerne bragte troskyldigt træhesten inden for deres mure. Samme nat kravlede grækerne ud fra deres gemmested og åbnede byens porte for hovedstyrken, som var vendt tilbage i ly af mørket. Troja blev underlagt og Helene sendt tilbage sin hendes mand.
   Historien om den Trojanske Krig er fortalt i Iliaden, Odyssé og Æneide. Der syntes at være betydelige historiske beviser på at en sådan krig fandt sted, selvom store dele af legenden aldrig er blev bekræftet af de lærde.