Rimnik

Rum├Žnien

Tyskisk-russiske Krige, 1789

I den anden krig som Cathrine II, den Store, førte mod Det osmanniske Rige, fik Rusland tilslutning fra den tysk-romerske kejser Joseph II. Efter at have slået den tyrkiske hær under sultan Abdul-Hamid I ved Focsani i august 1789, trængte den russisk-østrigske hær længere ind i Moldavien. Ved Rimnik mødte de allierede, med en styrke på omkring 25.000, en meget større tyrkisk styrke den 22. september. Kommandørerne, grev Aleksandr Suvorov og prins Saxe-Coburg, indledte et kraftigt angreb som praktisk talt udslettede sultanens tropper. Som en belønning for sejren gav Cathrine Suvorov titlen grev Rimniksky. Knust over nederlaget døde Abdul-Hamid inden årets udgang. hans efterfølger, Selim III, underskrev en fredstraktat ved Jassy tre år senere, som skubbede de tyrkiske grænser i Europa tilbage ti Dniester-floden.


[Rymnik]