Ravenna I

Italien

Gotiske erobring af Italien, 491-493

Efter at heruli-høvdingen Odoacer (Odovacar) havde afsat Romulus Augustulus, den sidste hersker af det vestromerske rige, i 476, lå Italien åben for barbarernes nåde. Odoacer fik sig selv udråbt som konge og forsøgte at herske fra den tidligere romerske hovedstad Ravenna. Men generel lovløshed herskede i landet. Derpå i 489 invaderede Theodoric den Store, østgotisk konge, det nordøstlige Italien efter råd fra den byzantinske kejser, Zeno Isaurian.
   Odoacer, som ikke kunne stoppe de østgotiske angribere ved Aquileia og Verona, trak sig tilbage til Ravenna. Theodoric belejrede straks sin fjende her i tre år. Derpå gik østgoterne, under beskyttelse af en våbenhvile, ind i byen og henrettede på forræderisk vis heruli-kongen. Theodoric og hans efterfølgere herskede over den italienske halvø, indtil de blev styrtet af den byzantinske kejser Justinian et halvt århundrede senere.