Philippopolis I

Bulgarien

Gotiske invasion af Romerriget, 251

Mens Rom var plaget af anarki i midten af det tredje århundrede, løb goterne riget over ende i det østlige Europa. Fra Dacien sværmede barbarerne sydpå over Donau ind i Moesia og Thrakien. I 251 marcherede kejser Trajanus Decius ind i Thrakien for at undsætte den belejrede by Philippopolis (Plovdiv). Men de romerske legioner blev slået tilbage. Derpå stormede goterne ind i byen og plyndrede den. Det anslås at 100.000 mennesker blev dræbt under belejringen og den efterfølgende massakre.
   Decius fortsatte sin kampagne mod goterne, men inden året var omme blev han dræbt i kamp. Han blev således den første romerske kejser som faldt i kamp mod barbarerne. Det var et varsel for rigets kommende modgang.


(Filippopel, Plovdiv, Filibé)