Peru

Sydamerika 22.07.12

Historie: Allerede fra 11. århundrede var inkaerne (s.d.) den herskende stamme i et stort rige omfattende Peru med tilgrænsende egne. Efter inka'en Huayna Kapaks død 1524 blev sønnen Huaskar regent, men den yngre søn Atahualpa (s.d.) gjorde oprør og tog broderen til fange. Under denne broderstrid landede Francisco Pizarro (s.d.) i San Matheo-bugten januar 1531, rykkede ind i landet, afsatte Atahualpa og lod ham myrde 1533. Efter Pizarros drab 1541 oprettedes vicekongeriget Peru med Lima som hovedstad og omfattende næsten hele Sydamerikas vestkyst. 1739 udskiltes Tierra Firma med Quito som statholderskabet Ny Granada og 1776 Buenoes Aires som vicekongedømmet Rio de la Plata. I Peru som overalt ødelagde det umulige spanske kolonistyre al trivsel og udvikling, og befolkningen sløvedes, så at Peru selv efter frihedskrigens udbrud 1810 vedblev at være spaniernes sikre borg, hvorfra de generobrede både Chile og Ny Granada. Først 28. juli 1821 erklæredes Peru uafhængigt ved argentinsk hjælp, men generobredes 1823 af spanierne. 1824 valgtes Simon Bolivar (s.d.) til diktator, og spanierne blev definitivt slået ved Ayacucho 9. december samme år; kun i Callao holdt de sig til januar 1826. August 1825 udskilte Øvre-Peru sig som særlig stat, og Bolivar søgte forgæves at samle det nordvestlige Sydamerika til ét stort rige; Peru afsatte ham 1827 og anerkendtes efter hans død 1830 som selvstændig stat. Mere end nogen anden stat har Peru i 19. århundrede lidt under endeløse borgerkrige; kun ganske korte perioder har landet haft ro og gjort forsøg på en fredelig udvikling, således under mestizen Ramon Castilla (s.d.), præsident 1845-51 og 1858-62 og Balta 1868-72. Hertil kom en tåbelig krig med Spanien 1864-66 og ulykkelige naturbegivenheder, der yderligere standsede al økonomisk fremgang. Den største ulykke var dog krigen med Chile (s.d.) 1879-83; Peru styrtedes ud i vildt anarki og måtte til sidst afstå provinserne Tarapacá, Tacna og Arica. Økonomisk var Peru fuldstændigt ødelagt, nogen synderlig udvikling er heller ikke sket siden, og de indre forhold synes stadig lige forvirrede. Grænsespørgsmål har flere gange bragt Peru i spændt forhold til Ecuador og Chile. 1919 tog præsident Legnia magten ved revolutionære midler og har søgt at gennemføre en reorganisation og modernisering af landet. 8. oktober 1917 afbrød Peru de diplomatiske orbindelser med Tyskland, erklærede senere krig og medunderskrev Versailles-traktaten 28. juni 1919. (HK7/1924)