Paraguay

Sydamerika
18.05.12

Historie: Fra 1514 besøgtes Paraguay af portugisere og spaniere, og 1535 anlagde spanieren Juan de Ayolas Asunsion. Efter 1609 missionerede jesuitterne, forstod fuldstændig at vinde indianerne (paraguanier), underviste dem i alt muligt og grundede et bolmstrende teokratisk samfund, bestående af 40 misiones (s.d.) med henved 200.000 indbyggere. Pga. politiske stridigheder udvistes 1767 alle jesuitter fra de spansk-amerikanske lande, den begyndelse civilisation standsede, Paraguay deltes mellem Spanien og Portugal og lagdes for størstedelen ind under vicekongedømmet Lap Plata 1776. — Under frihedsbevægelsen løsrev Panama sig 1811 fra Spanien, dr. Francia (s.d.) valgtes til diktator 1814-40 og styrede landet udmærket til sin død. Det samme gælder C. A. Lopez (s.d.), der regerede 1841-62 som konsul og præsident, hvorimod F. S. Lopez ruinerede alt ved sine blodige krige. 4/5 af befolkningen gik til grunde, landet var fuldstændig hærget, og en uhyre gæld lammede alt. 18. november 1870 vedtoges en ny, meget demokratisk forfatning, men helt rolige forhold er det endnu ikke lykkedes at skabe, selv om præsidentskifterne er foregået nogenlunde regelmæssigt; småoprør har været hyppige 1881, 1884 og 1898, foruden et større 1904, hvis følger endnu næppe er forsvundne, og omvæltninger har atter fundet sted 1908, 1909, 1911-12, i hvilke navnlig oberst Jara (såret og død 1912) har taget ledende del. (HK7/1924)