Panama

Mellemamerika 10.05.13

Historie: Panama var før et departement af Colombia, men da Colombias regering ved sine overdrevne fordringer truede med at ødelægge hele den amerikanske kanalplan, proklamerede Panama sig (på foranledning af de Forenede Stater) som uafhængigt 4. november 1903 og blev straks anerkendt af de Forenede Stater, som hindrede Colombia i at slå opstanden ned. De Forenede Stater indgik så en traktat med Panama om afståelse af land langs den projekterede kanal (se Panamakanalen). 1917 anerkendte Colombia Panamas uafhængighed mod af de Forenede Stater at få 25 mio dollar; Traktaten, som blev indgået med Forenede Stater, blev først ratificeret 1921. (HK7/1924)