Palmyra
Syrien

Krige i Romerriget, 272-273 12.04.16
Den romerske sejr ved Emesa havde slået dronning Zenobia af Palmyras hovedoprørshær på flugt. Da Zenobia flygtede i sikkerhed bag Palmyras mure, fulgte kejser Aurelianus efter med sine legioner og satte byen under belejring. I begyndelsen af 273 blev Aurelianus forstærket af en anden romersk hær under Marcus Aurelius Probus. Zenobia, som indså at hendes by for dødsdømt, prøvede at undslippe. Men hun blev taget til fange og Palmyra faldt til belejrerne. Aurelianus indsatte en guvernør i Palmyra og startede turen tilbage til Rom. Byens borgere gjorde straks oprør og nedsatte deres egen regering. Den romerske kejser marcherede tilbage til Palmyra, slagtede indbyggerne og reducerede byen til ruiner.
   Derpå skyndte den romerske kejser sig til Gallien for at slå en opstand blandt legionerne under Esuvius Tetricus ned. Ved hans tilbagekomst til Rom, fejrede Aurelianus en triumf (prydet med Zenobia og Tetricus) og modtog titlen Restitutor Orbis (Verdens genopretter).