Oostende

Belgien

Nederlandske Selvstændighedskrig, 1601-04

Efter sit alvorlige nederlag ved Nieuwport, førte Albert, ærkehertug af Østrig, sin spanske hær 15 km mod nordøst til Oostende. Da det ikke lykkedes at erobre den nederlandske (nu belgiske) by med storm den 5. juli 1601, begyndte spanierne at bygge belejringslinjer. Selvom Maurice af Nassau, kommandør for de nordlige hollandske provinser i deres opstand mod Spanien, ikke kunne yde undsættelse, holdt garnisonen i Oostende stædigt ud. Det følgende år sendte kong Philip III af Spanien Ambrogio di Spinola af sted for at tage direkte ledelse af belejringen. Til sidst i 1604 overgav Oostende sig efter tre års nød.
   Krigen varede i yderligere fem år uden et større slag. Fra 1609 til 1621 stoppede Tolvårsfreden kampene, som derefter blev genoptaget, men igen fandt intet afgørende engagement sted. Maurices yngre halvbroder Frederick Henry (senere prins af Oranien) befriede de fleste hollandske byer i 1625-47, mens admiral Maarten Tromp til søs etablerede Nederlandenes overlegenhed over spanske krigsskibe. Endeligt gav Westphalen-traktaten, som sluttede Trediveårskrigen i 1648, anerkendelse til de Forenede Provinser i Nederlandene. De sydlige provinsen (nuværende Belgien) forblev under spansk styre.