Nilen

Ægypten

Franske Revolutionskrige, 1798

Selvom Storbritannien havde vundet de to eneste søslag udkæmpet i begyndelsen af krigen (Ushant II og Saint Vincent Kap II), var dets flådestyrker markant underlegne i forhold til de kombinerede flåder fra Frankrig, Spanien og Holland. Således var Napoleon Bonaparte i sommeren 1798 i stand til pludseligt at sejle over Middelhavet til Ægypten, idet han besatte Malta på vejen. Ihærdigt satte admiral Sir Horatio Nelson ud med 13 britiske skibe for at opfange den franske flåde. Han fandt de 13 franske skibe (plus 4 fregatter) under admiral François-Paul Brueys opankret på en 3 km lang linje i Abukir-bugten (Aboukir), ved en af Nilens mundinger, den 1. august.
   Sidst på eftermiddagen angreb Nelson den fjendtlige linje, idet han sendte fire skibe tæt ved land på den ene side, mens han anførte angrebet ned langs med søsiden ombord på sit flagskib Vanguard. Således blev alle de franske fartøjer udsat for kanonader fra begge sider samtidigt. Briterne strøg forbi den overraskede linje inden Brueys kunne reformere franskmændene i en bedre kampposition. I slaget, som varede hele natten, blev alle de franske krigsskibe undtagen to erobret eller ødelagt inkl. flagskibet L'Orient, på hvilket Brueys blev dræbt. (Den sejrrige britiske admiral blev gjort til baron Nelson af Nilen). Nelsons overvældende sejr afskar Napoleons forbindelseslinjer med Frankrig og viede den planlagte franske erobring af Mellemøsten til undergang. Således rangerer det som et af de afgørende slag i de 23 år lange Franske Revolutionskrige.