Nicopolis i Armenien
Armenien

Tredje mithradatiske Krig, 66 f.Kr. 03.03.16

Roms pludselige tilbagekaldelse af den succesfulde L. Licinius Lucullus fra Armenien gav Mithridates VI Eupator muligheden for at genopbygge sine styrker. I 67 og 68 f.Kr. reetablerede den energiske konge sig i Pontus. Men året efter gik Pompejus den Store i land i Lilleasien og begyndte at drive Mithridates mod øst. Ved Nicopolis i Lille Armenien omgik de romerske legioner den fjendtlige hær for at indtage højt område langs med retræteruten. Pontinerne slog uforsigtigt natlejr under den romerske stilling. I løbet af natten stormede Pompejus' mænd modstanderens lejr og tilintetgjorde Mithridates styrke. Kongen undslap rundt om den østlige ende af Sortehavet til Krim. (Tre år senere begik Mithridates, Roms mest formidable mod-stander siden Hannibal, selvmord). Pompejus rykkede videre til Artaxata og modtog overgivelsen fra Tigranes den Store, Mithridates svigersøn, som fik tilladelse til at fortsætte sit styre over Armenien, men kun som en vasal til Rom. Mithradatic-krigene var ovre.