Nicaragua

Mellemamerika 31.05.11

Historie: Oprindeligt en del af Guatemala løsrev Nicaragua sig med dette fra Spanien 1821 og blev en af de 5 »Forenede centralamerikanske Stater«, indtil forbundet opløstes 1839, men først 1848 fik Nicaragua en forfatning efter langvarige kampe mellem liberale og klerikale. 1848 besatte England Mosquito-kysten med byen San Juan pga. den eventuelle Nicaragua-kanal; 1860 leveredes landet tilbage og indlemmedes helt i Nicaragua 1905 som departementet Zelaya. Overfor Guatemalas (s.d.) hyppige forsøg på at danne en centralamerikansk føderativ stat har Nicaragua altid stået afvisende ligesom overfor de Forenede Staters indblanding. Et utal af borgerkrige og præsidentskifter har hindret Nicaraguas naturlige udvikling. Den kraftige præsident Zelaya (1894-1909) syntes at have tilvejebragt en vis ro, men under et oprør oktober 1909 støttet af de Forenede Stater blev han forjaget december samme år. José Madriz valgtes til præsident, men fulgtes august 1910 af general Juan Estrada, der januar 1911 anerkendtes af Nordamerika, men allerede samme år afløstes af Adolfo Diaz (1911-16). Denne bevarede kun magten ved nordamerikansk hjælp, og Nicaragua fik store lån fra de Forenede Stater. Efter disses opfordring erklærede Nicaragua Tyskland krig maj 1917 og blev derved medundertegner af Versaillestraktaten 28. juni 1919. (HK7/1924)