New Orleans I

Louisiana, USA

Krigen af 1812, 1815

Den sydligste af de tre britiske offensiver mod USA i 1814 var rettet mod New Orleans, den vigtigste havneby ved den Mexicanske Golf og indgangen til den strategiske Mississippi-dal. En britisk flåde på mere end 50 skibe gik ind i Lake Borgne, øst for New Orleans, den 13. december for at udskibe 7.500 tropper under general Sir Edward Pakenham. Mange af disse soldater var veteraner fra den succesfulde kampagne på Den iberiske Halvø under Napoleonskrigene. Den amerikanske kommandør i dette område, general Andrew Jackson, var på dette tidspunkt ved at befæste Baton Rouge, idet han forventede at briterne rykkede op langs med Mississippi-floden. Nu skyndte han sig til New Orleans i spidsen for omkring 5.000 tropper. Den britiske fortrop var trængt frem til 11 km fra byen, da Jackson stoppede fremrykningen med et natangreb den 23.-24. december. Derpå faldt han 3 km tilbage til Chalmatte, hvor amerikanerne begyndte at bygge brystværn af tømmer og bomuldsballer langs den udtørrede Rodriguez-kanal. Flankerne af denne stilling for forankret i en cypressump på den venstre side og den østlige bred af Mississippi på den højre.
   Den 8. januar foretog Pakenham, med sin hovedstyrke på 5.300 mand, et frontalangreb mod den amerikanske linje. Briterne, som rykkede frem i tætte geledder på en smal front, udgjorde et indbydende mål for Jacksons artilleri og hans 4.600 infanterister, som omfattede ekspertskytter fra Kentucky og Tennessee. Stoppet af den knusende ild i deres ansigt, reorganiserede de regulære rødjakker sig for et andet angreb. Heller ikke dette var i stand til at erobre den amerikanske position. På 30 minutter mistede angriberne 2.036 mand i dræbte og sårede; Pakenham og to andre generaler blev dræbt. Jackson mistede kun 8 dræbte og 13 sårede. Briterne trak sig tilbage til deres skibe, hvor de erfarede, at krigen var sluttet to uger forinden med underskrivningen af Ghent-fredsaftalen den 24. december.
   Fredstraktaten bevirkede kun lidt mere end at afslutte Krigen i 1812. Størstedelen af spørgsmålene som havde frembragt konflikten var allerede forsvundet med Napoleons Is fald i Europa. Selvom slaget ved New Orleans ikke rangerer som et afgørende slag, havde det vigtige langtrækkende resultater. Det var den største sejr til lands under krigen, og genoprettede som sådan den amerikanske militære stolthed, som var blevet såret af tidligere fiaskoer. Det demonstrerede at amerikanske tropper kunne måle sig mod stærke europæiske styrker. Og det fremstillede Andrew Jackson til national betydelighed og i sidste ende til præsidentembedet. For briterne var det det mest knusende nederlag lidt siden Bannockburn (1314) og Castillon (1453).