Neville's Cross

England

Engelsk-skotske Krige, 1346

Mens den engelske konge Edward III udkæmpede Hundredårskrigen i Frankrig, vendte David II af Skotland tilbage fra eksil for at stå i spidsen for en invasion af England. Den skotske hær trængte sydpå ind i grevskabet Durham, inden den blev udfordret af en britisk styrke kommanderet af Henry de Percy af Alnwick og Ralph de Neville. Derpå indtog skotterne en urokkelig defensiv position ved Neville's Cross. Ved at bruge en missil-og-stød taktik med et angreb først med bueskytter og derpå af spydkæmpere, overmandede englænderne angriberne fra nord den 17. oktober. David blev taget til fange. Han blev holdt mod en løsesum på 100.000 mark som skulle betales over de næste ti år, en sum som bebyrdede hans landsmænd kraftigt. Men selv med deres konge i fjendens hænder, var den skotske modstand for hård for England at klare og i løbet af den næste generation gik Skotland i offensiven.