Narva

Estland

Store Nordiske Krig, 1700

Sveriges stærke position i Østersøregionen førte til en koalition i slutningen af 1699 mellem tre nabolande – Rusland (Peter I, den Store), Polen (Augustus II, som også var kurfyrste af Sachsen) og Danmark (Frederik IV). Selvom Sveriges Karl XII kun var 17 år gammel på den tid, viste han sig at være en dygtig militær kommandør. Den 4. august året efter landsatte den unge konge en ekspeditionsstyrke lige nord for København. Danmark søgte om fred og trak sig straks ud af krigen den 18. august 1700.
   Derpå vendte Karl sig mod Rusland, som belejrede den svensk-holdte by Narva i det nuværende Estland, nær den Finske Bugt. Den 30. november landsatte han en svensk hær på 8.000 mand i nærheden og angreb straks de russiske forskansninger, som var bemandet med omkring 40.000 tropper. Det svenske angreb, under dække af en snestorm, strømmede fordi den russiske udpost og ind i midten af deres linjer. Inden for tre timer forlod den enorme russiske hær sin stilling og flygtede, idet den efterlod omkring 10.000 døde bag sig. Svenske tab var mindre end 1.000.
   Efter sin rungende sejr ved Narva, marcherede Karl sydvestpå mod Riga, som var under belejring af sachserne. Han ankom til den lettiske by den 17. juni 1701. Sachserne trak sig tilbage ind i Polen tæt forfulgt af svenskerne.