Moores Creek Bridge
North Carolina, USA

 
Nordamerikanske Frihedskrig, 1776
Den britiske offensiv i syden åbnede i North Carolina, hvor general Sir Henry Clinton landsatte en ekspeditionsstyrke nær Cape Fear i begyndelsen af 1776. For at slutte sig til Clintons tropper, marcherede en gruppe på 1.800 loyalister (Tories) anført af general Donald McDonald og oberst Donald McLeod mod kysten. Ved Moores Creek Bridge, nær Wilmington, blev fremrykningen af de overvejende skotske loyalister blokeret af 1.100 patriotiske militsfolk kommanderet af oberst James Moore. Da loyalisterne prøvede at fremtvinge en krydsning af åen den 27. februar, blev de slået tilbage af en skarp ild fra den østlige bred. Derefter gik patrio-terne til modangreb, krydsede Moores Creek og slog den fjendtlige styrke fuldstændigt på flugt. Tredive af skotterne blev dræbt eller såret og 850 taget til fange. Patrioterne led kun to tab. Da han hørte om dette nederlag, opgav Clinton sine planer om at besætte North Carolina og skiftede sit angreb til Charleston, South Carolina.