Montreal
Quebec, Canada

 
Franske og indianske Krig, 1760
General Jeffrey Amherst (senere Lord Amherst), britisk kommandør i Nordamerika, organiseret en flergrenet offensiv i 1760, med det formål at erobre Montreal, den sidste større franske besiddelse i Canada. Amherst selv rykkede fra Oswego ned langs med Saint Lawrence med 10.000 mand. Fra Crown Point bragte general William Haviland 3.400 mand op langs med Richelieu-floden. På samme tid rykkede general James Murray op langs med Saint Lawrence fra Quebec i spidsen for 2.500 tropper. De tre kolonner konvergerede ved Montreal den 6. september. To dage senere overgav den franske generalguvernør, Marquis de Vaudreuil-Cavagnal, Montreal og hele provinsen Ny Frankrig (som snart blev den engelske koloni Canada). Franske udposter mod syd kom hurtigt under britisk-amerikansk besiddelse. Den vigtigste af disse, Detroit, overgav sig til major Robert Rogers den 29. november.
   Ved Paris-traktaten, som afsluttede den Franske og indianske Krig (foruden den Preussiske Syvårskrig, dets europæiske modstykke) i 1763, afstod Frankrig Canada til Storbritannien og alle territorier øst for Mississippi med undtagelse af New Orleans, som sammen med territoriet vest for floden var blevet overdraget til Spanien året før. Havana blev givet tilbage til Spanien af Storbritan-nien til gengæld for Vest- og Øst-Florida.