Moesia
Balkanhalvøen

 
Dacianske krige i Romerriget, 89 e.Kr. 16.10.16

Under kejser Domitians regeringstid blev de spredte stammer i Dacia (nuværende Rumænien) forenet under Decebalus' stærke ledelse. I 85 krydsede Decebalus pludseligt Donau til den sydlige side og erobrede den romerske provins Moesia. Domitian ilede ud fra Rom for at genvinde kontrollen med Moesia. Han gav Cornelius Fuscus kommandoen over de romerske legioner i området. Men Fuscus blev slået og dræbt, da han prøvede at krydse Donau for at invadere Dacia, i foråret 87 e.Kr. To år senere angreb en romersk hær under Calpurnius Julianus nordpå over Donau og slog decianerne (dacerne). Derpå dannede Decebalus en alliance med de germanske stammer Marcomanni og Quadi. Frem for at risikere yderligere kampe, forhandlede Domitian sig frem til en fredsaftale med Decebalus, hvilket vakte bitter modstand i Rom.