Megiddo I
Israel
Ægyptiske invasion af Asien, 1479 f.Kr. 19.05.16
Den første af de store erobrere, kong Totmes III af Ægypten, udkæmpede de første slag om hvilke der findes delvise beretninger. I foråret 1479 f.Kr. marcherede Totmes med en ægyptisk hær rundt om den østlige ende af Middelhavet for at nedkæmpe en opstand i det nordlige Palæstina. Oprørshæren, anført af kongen af den syriske by Kadesh, rykkede sydpå til Megiddo, som kontrollerede passet til indgangen til sletten ved Esdraelon. Med sin hær opstillet i tre grupper, anførte den ægyptiske konge et angreb ved daggry, som hurtigt slog den syrisk-palæstinensiske styrke, som var trukket op sydvest for byen, på flugt. De slagne allierede søgte tilflugt bag byens mure. Men ægypterne stoppede for at plyndre den fjendtlige lejr i stedet for at udnytte deres overtag. Totmes belejrede derefter Megiddo, som overgav sig efter syv måneders belejring.
   Megiddo, ofte henført til som stedet for Armageddon-slagmarken beskrevet i Biblen, var den første af mindst 15 succesfulde kampagner, som Totmes gennemførte i sin 54-års regeringstid. Bytte og tribut indsamlet fra de overvundne blev brugt til at udsmykke ægyptiske templer.