Mekka
Saudi-Arabien

Mecca
Muhammeds erobring af Arabien, 630 30.03.16

Da Muhammeds modstandere brød Hudaybiya-traktaten fra 628, genoptog muslimerne borgerkrigen i Arabien. Deres voksende magt gjorde deres endelige sejr sikker. Muhammed selv anførte et angreb fra Medina, 338 km sydpå til Mekka. Profeten stormede ind i sin fødeby i januar 630 og vandt over indbyggerne og ødelagde efter sigende 360 hedenske afgudebilleder. Mekka blev derefter bevaret som Islams hellige by. I løbet af de sidste to år af hans liv lykkedes det Muhammed med sværd og overtalelse at nedtrampe praktisk talt al hedenskab i Arabien. Arbejdet blev fuldført omkring 633 under Abu-Bakrs kalifat, en af profetens svigerfædre.