Massacre Hill
Wyoming, USA

Sioux-krigen I, 1866 16.06.16

For at beskytte Bozeman-sporet, som førte fra Wyoming ind i Montana-territoriet, mod angrebene fra prærieindianerne, byggede USA Fort Kearny (med øgenavnet Fort Perilous) langs med den øvre Powder River i 1866. Her forsøgte det 18. infanteriregiment under oberst Henry Carrington at beskytte de hvide emigranter i det nordlige Wyoming. Den 21. december blev en kolonne af trævogne pludseligt angrebet af omkring 2.000 Sioux-indianere anført af Crazy Horse og Red Cloud. For at beskytte kolonnen, som stod otte km fra fortet, anførte kaptajn William Fetterman et modangreb med 2 andre officerer og 79 menige. Uvidende om indianernes styrke blev Fetterman og hans kommando omringet på den anden side af Lodge-sporet på en bakke senere kaldet Massacre Hill. Trods en desperat modstand blev alle soldaterne dræbt. Omkring 60 af angriberne mistede livet. Derpå belejrede indianerne selve fortet. Men en erfaren grænsemand, John »Portugee« Phillips, slap gennem indianernes linjer og red 380 km til Fort Laramie, Wyoming, for at hente forstærkninger. Belejringen blev brudt.