Maori-britiske Krige
New Zealand

1843-70 09.04.16

Stridigheder over ejerskab af land mellem New Zealands indfødte og britiske bosættere førte til to forskellige opstande blandt maorierne. Den første, i årene 1843-48, blev undertrykt primært gennem Sir George Greys effektive ledelse. Den anden, i årene 1860-70, blev kun slået ned med hjælp fra britiske og australske tropper. Begge krige var simpelthen lokale guerillaaktioner. Den vigtigste maorileder var Te Kooti. Sir Donald McLean hjalp med at introducere en varig fred, men maorierne mistede deres land, fuldstændig som indianerne i det vestlige Amerika.