Lys-floden

Belgien

Første Verdenskrig, 1918

Da hans første større offensiv i året ikke var i stand til at bryde igennem mellem de britiske og franske arméer langs med Somme-floden, indledte den tyske kommandør, general Erich Ludendorff, et nyt angreb langs med Lys-floden i Flandern. Den 9. april, bag et kraftigt bombardement, angreb general Ferdinand von Quasts 6. armé vestpå fra Armentières, syd for floden. Her blev en portugisisk division i midten af general Henry Hornes britiske 1. armé løbet over ende, hvilket tvang hele linjen otte km tilbage. Den følgende dag sluttede general Friedrich Sixt von Arnims tyske 4. armé sig til angrebet nord for Armentières. Den britiske 2. armé under general Sir Herbert Plumer, der manglede reserver som var blevet trukket sydpå til Lys-floden, blev kastet tilbage. Messines-højdedraget gik tabt. De to tyske fremstød fik forbindelse den 11. april for et samordnet angreb mod havet. Men den britiske feltmarskal Sir Douglas Haig kastede alt tilrådighed værende mandskab ind, inkl. nogle franske tropper sendt nordpå af den allierede øverstbefalende, general Ferdinand Foch. Tapper defensiv kamp af briterne stoppede til sidst det tyske angreb den 29. april. Offensiven havde i gennemsnit vundet 16 km.
   Selvom Ludendorff havde vundet en anden taktisk succes, var det ikke lykkedes ham at opnå et gennembrud. I stedet holdt han nu et akavet frontfremspring syd for Ypres, mod prisen på 350.000 tab. Allierede tab, næste alle britiske, udgjorde 305.000.