Lexington og Concord

Massachusetts, USA

Nordamerikanske Frihedskrig, 1775

Under den voksende bitterhed mellem de amerikanske kolonier og Storbritannien, begyndte den Kontinentale Kongres at organisere koloni-militsen. I Massachusetts blev et militærdepot etableret ved Concord, 34 km fra den britiske besættelsesstyrkes hovedkvarter i New England ved Boston. General Thomas Gage, den britiske øverstbefalende i Amerika, besluttede at ødelægge depotet og tage oprørslederne Samuel Adams og John Hancock til fange. Om natten den 18. april 1775, sendte Gage 700 tropper under oberstløjtnant Francis Smith for at gennemføre dobbeltopgaven. Da afdelingen krydsede Charles-floden, red patrioterne Paul Revere og William Dawes hurtigt foran for at alarmere egnen. Den britiske kolonne nåede Lexington, 26 km fra Boston ved daggry. Her fandt de 70 bevæbnede minutemen under kaptajn John Parker, som kom fra den lokale landsby. Selvom der ikke var nogen officiel kommando, åbnede Smiths mænd ild og dræbte otte og sårede 109 af militsfolkene. En britisk soldat blev såret. Dette var den Nord-amerikanske Frihedskrigs åbningsslag.
   En britisk deling, som rykkede frem mod Concord, blev angrebet ved North Bridge og led 14 tab. Først på eftermiddagen reformerede den rødfrakkede kolonne sig for at vende tilbage til Boston. Men nu havde omkring 4.000 amerikanske militsfolk samlet sig langs med vejen Kolonisterne, som skød fra bag træer, klipper og hegn, chikanerede tilbagemarchen hele vejen tilbage til Charlestown. Inden de kunne komme under et beskyttende bombardement fra deres skibe i havnen, mistede briterne 73 dræbte, 174 sårede og 26 savnede. Amerikanske tab udgjorde 95 – 49 dræbte, 41 sårede og 5 savnede. Derpå nærmede kolonimilitsen sig Boston fra alle sider, og indledte en belejring som ville vare i næsten et år. Imens angreb andre patrioter britiske poster i det øvre New York.